Skip to main content

Securitas har vunnit förvaltningsuppdrag av en modern parkeringstjänst med ett helhetsansvar

Securitas har vunnit ett förvaltningsuppdrag inom parkering på Kv. Fastighetsboken intill studentområdena Delphi och Kämnärsrätten i Lund, där det inom fastigheten har byggts ett parkeringsgarage i två plan med 138 st p-platser, samt 63 st p-platser för utomhusparkering.

Securitas har vunnit ett förvaltningsuppdrag inom parkering på Kv. Fastighetsboken intill studentområdena Delphi och Kämnärsrätten i Lund, där det inom fastigheten har byggts ett parkeringsgarage i två plan med 138 st p-platser, samt 63 st p-platser för utomhusparkering. Uppdraget går ut på att Securitas blockförhyr parkeringsytorna och sköter därefter all uthyrning, kontraktshantering, besöksparkering och elbilsladdning i egen regi.

Securitas som parkeringsoperatör har kompetensen att axla ett helhetsansvar, som består av många delar för att optimera en modern parkeringstjänst, där kraven på mobilitet och ett maximerat samnyttjande ökar i samhället. Målet är att varje p-plats ska nyttjas av så många som möjligt för att minska antal p-platser i moderna byggnationer, och det har Securitas kompetens och vassa system för att hantera. Då vi är ett säkerhetsföretag är parkeringen en naturlig del av vår säkerhetsleverans, där vi syr ihop ansvaret för parkering med tekniska lösningar, brandskyddstjänster och vår operativa personal i en helhetslösning. Securitas styrka i att axla det kompletta uppdraget som parkeringsoperatör med säkerhet i fokus främjar trygghet och säkerhet för fastighetsägare och hyresgäster.

– Det här avtalet visar att vi fortsätter växer inom affärsområdet parkering, och att vi stärker vår position som en av de främsta parkeringsoperatörerna på marknaden. Vi har ett starkt varumärke kopplat till säkerhet i kombination med ett av marknadens främsta erbjudande kring parkeringstjänster. Vi har under dialogen med kunden varit lyhörda och följsamma för att hitta en bra nivå på leveransen i de olika delarna." – Emil Poikela, Key Account Manager

    Hyresgästerna är till stor del inflyttade i kvarteret, och bostadsrättsföreningen flyttar in i februari 2024. Securitas är i fas med att montera de första ladduttagen som ska kunna nyttjas av både hyresgäster och en befintlig elbilspool. Avtalet trädde i kraft under våren 2023, där båda parter siktar på en långsiktig affärsrelation.