Skip to main content

Securitas har tecknat ramavtal med EKO stormarknad

Securitas Sverige AB har tecknat ramavtal med EKO-Gruppen Hässleholm AB som driver EKO stormarknader på 15 platser i landet. Avtalet innefattar bevakningstjänster, varularm, brandskyddstjänster samt utbildningar inom brand och räddning.

Securitas Sverige AB har tecknat ramavtal med EKO-Gruppen Hässleholm AB som driver EKO stormarknader på 15 platser i landet. Avtalet innefattar bevakningstjänster, varularm, brandskyddstjänster samt utbildningar inom brand och räddning. Målet har varit att redan tidigt i EKO:s etableringsfas lokalisera säkerhetsbehovet och se till att system, tjänster och behov ska kunna leva sömlöst under lång tid och vara anpassat både på lokal och central nivå. Detta i syfte att höja säkerheten och medvetenheten hos personal och kunder, samt säkerställa kostnadseffektiviteten över sikt.

– Tack vare vår rikstäckande organisation har vi kunskap på alla orter, dygnet runt, året om och kan således bidra med en större helhet när det kommer till vår leverans av säkerhetstjänster. Vi erbjuder kostnadseffektiva avtal och där vi alltid sätter kundens nutida men också framtida behov först, säger Henrik Bernbo, Key Account Manager på Securitas Sverige.

Även Johan Persson, Säkerhetschef på EKO gruppen i Hässleholm AB, menar att helheten av säkerhetslösningar var en bidragande faktor till varför man valde Securitas som säkerhetsleverantör.

Anledningen till varför vi väljer Securitas som säkerhetsleverantör är helheten inom bevakning och brandtjänster på en konkurrenskraftig nivå, oavsett var i landet vi väljer att etablera oss så får vi samma leverans framtagen utifrån våra önskemål. Att hitta synergier mellan bevakningen och brand har varit en viktig del för oss och något som Securitas kunnat erbjuda för hela vårt butiksnät, säger han.

Avtalet trädde i kraft 2024-01-01.