Skip to main content

Securitas har tecknat ramavtal med DB Schenker

Under flera år har Securitas Sverige AB och DB Schenker haft ett nära samarbete i både Sverige och flertal andra länder i Europa. Nu har Securitas och DB Schenker tecknat ett rikstäckande ramavtal i Sverige gällande samtliga av säkerhetsbolagets produkter och tjänster.

Under flera år har Securitas Sverige AB och DB Schenker haft ett nära samarbete i både Sverige och flertal andra länder i Europa. Nu har Securitas och DB Schenker tecknat ett rikstäckande ramavtal i Sverige gällande samtliga av säkerhetsbolagets produkter och tjänster.

DB Schenkers behov var att centralisera säkerhetstjänster och brandtjänster, med krav på en rikstäckande leverantör. Sett till bolagens historiska samarbeten och kraven på leveransen föll valet av säkerhetsleverantör på Securitas, något som avtalsansvarig, Anders Friborn, ser positivt på:

– Det här är ett viktigt avtal för Securitas, och vi är stolta över det fortsatta samarbetet med ett så stort företag inom transport och logistik. Deras val att utöka vårt nuvarande avtal visar på att de är nöjda med vår leverans, och litar på att vi kan fortsätta leverera på samma nivå och växa tillsammans.

Avtalet trädde i kraft 2024-03-01 och gäller i 3 år med möjlighet till förlängning.