Skip to main content

Securitas har tecknat avtal med DB Schenker

Securitas Sverige AB har nyligen tecknat avtal med DB Schenker gällande rondering på företagets facilitet i Gävle.

Securitas Sverige AB har nyligen tecknat avtal med DB Schenker gällande rondering på företagets facilitet i Gävle. Avtalsansvarig på Securitas, Daniel Nilsson, ser positivt på framtida samarbete.

– Det är alltid glädjande att arbeta med stora kunder så som DB Schenker. Det vittnar om att våra erbjudanden är attraktiva på marknaden och kan förhoppningsvis uppmuntra fler företag i Gävle att kontakta oss gällande säkerhetslösningar, säger han.

DB Schenker är en världsledande leverantör av globala logistiklösningar. De erbjuder tjänster inom landtransport, flyg- och sjöfart samt tredje- och fjärdepartslogistik. Företaget finns på 2 100 platser världen över och har över 74 000 anställda.

Avtalet träder i kraft nästa år, 2024-03-01 och förväntas därefter löpa under 3 år.