Skip to main content

Securitas förvärvar Protector i Sundsvall AB

Securitas, Sveriges ledande säkerhetsföretag och en global branschledare med över 370 000 anställda, har förvärvat bolaget Protector i Sundsvall AB. Genom förvärvet stärker Securitas sin redan marknadsledande position i Sundsvall och Västernorrland.

Securitas, Sveriges ledande säkerhetsföretag och en global branschledare med över 370 000 anställda, har förvärvat bolaget Protector i Sundsvall AB. Genom förvärvet stärker Securitas sin redan marknadsledande position i Sundsvall och Västernorrland.

Protector är verksamt inom bland annat bevakning, trygghetsjour, larm och butikssäkerhet och har en stark närvaro i Norrland, med Sundsvall som huvudort. Genom Securitas förvärv av bolaget får kunderna tillgång till än fler säkerhetstjänster, särskilt inom tekniska och digitala produkter, utan att förlora den lokala förankringen. Den tidigare ägaren Morgan Sjögren går nämligen över i en roll som driftchef på Securitas:

- Jag tycker att det känns rätt i tiden att ingå i en stor koncern. Detta kommer att gynna våra lokala kunder genom att få tillgång till Securitas ledande globala förmåga i tjänsteutveckling.

För Securitas är förvärvet en viktig del i företagets utveckling i norra Sverige som de senaste åren präglats av tillväxt och många nya stora uppdrag, inte minst inom IT-sektorn. Sundsvall, som är Norrlands tredje största stad, är en viktig ort för bolaget. Idag har Securitas runt 116 anställda i Sundsvall, och efter att man välkomnat Protectors anställda kommer personalstyrkan att öka med 16 väktare och ordningsvakter. Regionchefen för Securitas i Norrland, Axel Sundén, ser förvärvet som ett strategiskt viktigt steg för att ytterligare stärka verksamheten längs norrlandskusten:

- Jag är övertygad om att det här kommer att bli mycket bra för marknaden. Vårt stora tjänsteutbud och spännande produktutveckling kombinerat med Morgans drivkraft och långa relation till Sundsvall bör bli oerhört intressant för både existerande kunder och potentiellt framtida kunder.

Förvärvet genomfördes i december och flytten av Protectors verksamhet till Securitas påbörjades runt årsskiftet.