Skip to main content

Securitas fortsätter utbilda Vattenfall inom brandskydd

Sedan 2014 har Securitas undervisat Vattenfall AB:s anställda i brandskydd och första hjälpen. Nu har samarbetet förlängts och avtal har tecknats på ytterligare tre (3) år och en ny utbildning väntas äga rum.

Sedan 2014 har Securitas undervisat Vattenfall AB:s anställda i brandskydd och första hjälpen. Nu har samarbetet förlängts och avtal har tecknats på ytterligare tre (3) år och en ny utbildning väntas äga rum.

SVEBRA och Sveriges Byggindustrier har utvecklat ett alternativ till kursen Heta arbeten som går under namnet Brandfarliga Arbeten. En kurs som Vattenfall AB nu kommer utbildas inom.

– SVEBRA och Sveriges Byggindustrier har skapat en modernare och mer branschanpassad modell av utbildningen som följer försäkringsbolagens villkor, något vi nu kan erbjuda Vattenfalls personal, säger Mats Egebrant, brandingenjör och chef Brand & Räddning, Securitas Sverige AB.

Securitas levererar allt inom brandskydd
Målsättningen med Brandfarliga Arbeten är att fortsätta minimera skador kopplade till brand mot såväl människor som egendom. Securitas levererar idag, förutom Brandfarliga Arbeten, allt inom segmentet brandskydd från service av handbrandsläckare, egenkontroller brand, systematisk brandskyddsarbete och utbildningar inom brand och sjukvård till både företag och operativ räddningstjänst inom kommuner, flygplatser och industri och målet är att fortsätta växa.
– Vi har som mål att bli en stark samhällsaktör och förtroendet att få fortsätta utbilda inom Vattenfall är oerhört viktigt och ligger i linje med vår strategiska plan, avslutar Mats Egebrant.