Skip to main content

Securitas fortsätter leverera säkerhet till flygplatser

Securitas Sverige AB förlänger avtalet med Bromma Stockholm Airport från och med september i år och fortsätter leverera tjänster inom säkerhetskontroll, bevakning och räddningstjänst. Sedan 2013 bemannas även räddningstjänsten på Stockholm Arlanda Airport. Företaget vann i december 2022 den senaste upphandlingen på flygplatsen med ett avtal på 4 år med möjlighet till förlängning.

Securitas Sverige AB förlänger avtalet med Bromma Stockholm Airport från och med september i år och fortsätter leverera tjänster inom säkerhetskontroll, bevakning och räddningstjänst. Sedan 2013 bemannas även räddningstjänsten på Stockholm Arlanda Airport. Företaget vann i december 2022 den senaste upphandlingen på flygplatsen med ett avtal på 4 år med möjlighet till förlängning. Ett 10 års samarbete som nu fortsätter utvecklas och förbättras tack vare en nära dialog mellan parterna.

– Nyckeln till ett långt och framgångsrikt samarbete som det vi har med Swedavia är en öppen dialog som gynnar båda parters processer, utveckling och lönsamhet. Vi har som mål att hela tiden förbättra vår leverans av tjänster och anpassa oss till deras processer och utveckling. Det är ett samarbete jag är mycket stolt över, säger Pasi Vuorinen, Country Product Manager Aviation på Securitas Sverige.

Securitas uppdrag i räddningstjänsten innebär att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband med luftfartsolycka inom flygplatsens ansvarsområde eller andra haverier på flygplatsen. Likväl som den operativa leveransen inom räddningstjänst pågår även det förebyggande arbetet inom systematiskt brandskyddsarbete.

– För Arlanda och Bromma är ett nära samarbete nyckeln till vår kompetensdrivande verksamhet med de krav som ställs i regelverken för en säker flygplatsdrift, säger Niclas Tongring, Fire Chief Rescue & Firefighting Service på Swedavia Arlanda och Bromma.