Skip to main content

Securitas fortsätter ansvara för parkeringsövervakningen i Borgholms kommun

Sommarmånaderna är de mest hektiska månaderna på Öland och det är viktigt att parkeringarna fungerar bra. Securitas har bemannat parkeringsövervakningen på gatumark i Borgholms kommun de senaste fyra åren och har nu fått fortsatt förtroende att leverera tjänsterna i minst två år till.

Sommarmånaderna är de mest hektiska månaderna på Öland och det är viktigt att parkeringarna fungerar bra. Securitas har bemannat parkeringsövervakningen på gatumark i Borgholms kommun de senaste fyra åren och har nu fått fortsatt förtroende att leverera tjänsterna i minst två år till.

Uppdraget har även utökats genom att inkludera övervakning och tillhandahållande av betaltjänster såsom betalautomater och appar på kommunal kvartersmark. Securitas helhetsansvar för parkering i kommunen borgar för en ökad närvaro och synlighet som gynnar kommuninvånarna och besökare genom att främja trafiksäkerhet och framkomlighet. Detta är något som även Emil Poikela, avtalsansvarig på Securitas Sverige menar:

– Uppdraget utförs under sommarmånaderna och ställer höga krav på att verksamheten under semestertider har en hög tillgänglighet och service mot både invånare besökare. Det är viktigt med hög närvaro och synlighet för att invånare och besökare i Borgholms kommun ska få en så trivsam miljö som möjligt, säger han.

Avtalet trädde i kraft 2022-05-01 och sträcker sig i två år med option på 2 förlängningar á 1 år.