Skip to main content

Securitas förnyar avtalet med Kammarkollegiet

Securitas Sverige AB har fått nytt förtroende av statligt ramavtal för bevakningstjänster. Avtalet trädde i kraft 1 april i år och väntas löpa 2 år med möjlighet till förlängning om tre år.

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta kollegium, och är en statlig förvaltningsmyndighet som tillhör finansdepartementet. Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området avseende ekonomi, juridik och kapitalförvaltning för att nämna några. Nu har Securitas Sverige AB fått nytt förtroende av statligt ramavtal för bevakningstjänster. Avtalet trädde i kraft 1 april i år och väntas löpa 2 år med möjlighet till förlängning om tre år.

Ramavtalet kommer nu användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter tillhörande riksdagen samt andra offentligt styrda organ. Avtalsansvarig för Securitas Sverige, Jonny Asplund är nöjd med avtalet.
– Förutom att vi behöll vår unika ställning med att finnas som leverantör i samtliga län i Sverige avseende bevakningstjänster så fick vi också förtroendet att vara rikstäckande leverantör med larmcentrals- och fjärrtjänster, säger han.