Skip to main content

Securitas förlänger avtal med Sensormatic

Securitas Sverige AB förlänger samarbete med Sensormatic som är en leverantör av säkerhetsprodukter inom butikssäkerhet. I förnyelsen av avtalet fortsätter Securitas tillhandahålla ett urval av säkerhetsprodukter gällande larmbågar, larmbrickor och RFID-teknik.

Securitas Sverige AB förlänger samarbete med Sensormatic som är en leverantör av säkerhetsprodukter inom butikssäkerhet. I förnyelsen av avtalet fortsätter Securitas tillhandahålla ett urval av säkerhetsprodukter gällande larmbågar, larmbrickor och RFID-teknik.

Michael Hutchinson är avtalsansvarig på Securitas och ser positivt på det fortsatta samarbetet:

– Den här typen av samarbeten, som sträcker sig under en längre tid, ger en god möjlighet att samverka på djupet och ständigt öka tilliten mellan två partners. Min förhoppning är att detta är fortsättningen på ett framgångsrikt arbete och att liknande samarbeten kan gynna kundernas behov långsiktigt, säger han.