Skip to main content

Securitas förlänger avtal med Alligo Holding AB

Securitas Sverige AB har efter ett treårigt samarbete med det svenska handelsföretaget Alligo Holding AB förlängt avtalet med ytterligare tre år.

Securitas Sverige AB har efter ett treårigt samarbete med det svenska handelsföretaget Alligo Holding ABförlängt avtalet med ytterligare tre år.

Alligo Holding är ett svenskt handelsföretag som bland annat säljer maskiner, verktyg, skyddsutrustning och arbetskläder i drygt 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland samt online.

Det nya avtalet innefattar installation, service och underhåll gällande varularmslösningar, kameralösningar, kundräknare, demoprodukter och displaylösningar i företagets butiker i Norden.

Henrik Tagesson är avtalsansvarig på Securitas och ser positivt på det fortsätta samarbetet.
– Det förlängda avtalet ger oss möjligheten att fortsätta lära och utvecklas för att ge kunden den bästa service och support som möjligt. Vi har som mål att alltid ligga i framkant vad gäller nya produkter och tjänster som är anpassat utefter kundens behov, och det känns positivt att vi nu även kommer förse butikerna med kameraövervakning, säger han.

I uppdraget ingår även säkerhetskunskapsinventering (SÄKI) för att få vetskap om hur personalens kunskap ser ut gällande säkerhetsarbetet ute på arbetsplatserna.

Avtalet är tecknat på tre år och startade i januari 2022.