Skip to main content

Securitas får fortsatt förtroende för bevakningen vid Karlstad universitet

​Idag, den 1 juli 2019 förnyas avtalet mellan Securitas och Karlstad Universitets lokaler i Karlstad samt för Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Avtalet är tecknat på två (2) år med två (2) års option och uppgår till ett värde av 1.5 miljoner kronor.

Idag, den 1 juli 2019 förnyas avtalet mellan Securitas och Karlstad Universitets lokaler i Karlstad samt för Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Avtalet är tecknat på två (2) år med två (2) års option och uppgår till ett värde av 1.5 miljoner kronor.

Karlstad Universitetet strävar efter att erbjuda studenter och personal en öppen miljö vilket innebär att alla i princip ska ha tillgång till lokalerna större delen av dygnet via passerkort. Uppdraget innebär därmed att bevaka och utöva tillsyn av bevakningsområdena och där tillhörande lokaler. I uppdraget ingår stationärbevakning, rondering, extrabevakning, larmutryckningar och personskydd. Området är omfattande med ca 78 000 m2 i Karlstad och Ingesunds lokaler som omfattar ca 8 000 m2. Något som Johan Flacking, avtalsansvarig på Securitas Sverige AB ser som en spännande utmaning.
–Vi kommer ha stationär bevakning men också ronderande väktare på universitetsområdet. Generellt har hotbilden minskat under åren men också ökat på vissa områden så det här kommer bli ett bra skydd för att säkerställa såväl byggnader som studenter och personals trygghet, säger han.

Flerårig kund till Securitas

Då Karlstad universitet varit kund till Securitas i flera år är ambitionen att utveckla och förfina uppdraget.

– Vi jobbar tätt ihop med universitetets säkerhetsorganisation och det finns alla möjligheter att effektivisera uppdraget och utvecklas tillsammans med kunden inom flera områden på sikt, avslutar Johan Flacking.