Skip to main content

Securitas får förnyat förtroende i Härryda kommun

Securitas och Härryda kommun i Västra Götaland har tecknat ett treårigt avtal avseende både personella och tekniska säkerhetstjänster.

Securitas och Härryda kommun i Västra Götaland har tecknat ett treårigt avtal avseende både personella och tekniska säkerhetstjänster. Securitas kommer att serva kommunens olika delar med tre områdesbevakningsbilar. Huvuduppgifterna för dessa blir att förebygga obehöriga tillträden och inbrott i kommunens fastigheter, men också att arbeta trygghetsskapande genom hög och konsekvent närvaro ute bland kommuninvånarna.

Utöver bevakningstjänsterna kommer Securitas att motta och hantera larm från kommunens anläggningar i sin larmcentral. Vid behov kan säkerheten ytterligare förstärkas genom kamerabevakning som också är en del i avtalet.

David Borgenbring på Securitas i Göteborg är väldigt glad för förtroendet från kommunen

- Mitt team har arbetat väldigt dedikerat för att säkerställa att vi kan erbjuda Härryda en säkerhetslösning som verkligen ger effekt. När kommunen tänker nytt och efterfrågar både personella tjänster och teknik blir det mycket lättare för oss att åstadkomma det.

Avtalet börjar gälla 1 januari 2020.