Skip to main content

Securitas brandsäkrar Malmö universitet

Securitas Sverige har tecknat avtal med Malmö Universitet avseende leverans av brandskydd. Universitetet är ett av de största i Sverige med cirka 24 000 studenter fördelat på ett flertal byggnader och institutioner. Avtalet inkluderar utbildningar inom utrymning, grundläggande brandskydd, första hjälpen, brandfarlig vara och systematiskt brandskyddsarbete.

Securitas Sverige har tecknat avtal med Malmö Universitet avseende leverans av brandskydd. Universitetet är ett av de största i Sverige med cirka 24 000 studenter fördelat på ett flertal byggnader och institutioner. Avtalet inkluderar utbildningar inom utrymning, grundläggande brandskydd, första hjälpen, brandfarlig vara och systematiskt brandskyddsarbete. Även service och leverans av brandsläckare, hjärtstartare och första hjälpen-utrustning ingår i avtalet. Fredrik Ahlin, avtalsansvarig på Securitas Sverige är positiv och ser mycket potential i uppdraget.

– Det här uppdraget passar oss väl, då områden som service, utbildningar och produkter inom brandsegmentet är något vi satsar stort på just nu, säger han.

Avtalet trädde i kraft 2022-04-04 och väntas löpa under kommande 2 år med möjlighet till förlängning.