Skip to main content

Securitas brandsäkrar förskolor åt Göteborgs Stad

Securitas Sverige och Göteborgs Stads Förskoleförvaltning har tecknat avtal avseende SBA-tjänster och brandskyddsprodukter. Uppdraget gäller cirka 420 förskolor i Göteborg och förväntas löpa under kommande 4 år.

Securitas Sverige och Göteborgs Stads Förskoleförvaltning har tecknat avtal avseende SBA-tjänster och brandskyddsprodukter. Uppdraget gäller cirka 420 förskolor i Göteborg och förväntas löpa under kommande 4 år. David Borgenbring, avtalsansvarig på Securitas Sverige menar att det är ett viktigt uppdrag att förvalta:
– Att vara med och säkra upp barns arbetsmiljö är ett oerhört viktigt arbete och vi är glada att Förskoleförvaltningen i Göteborg stad gett oss förtroendet, säger han.

Något också Göteborgs Stad bekräftar:
– Vi arbetar för en säker förskola och avtalet med Securitas förväntas ge en god effekt, säger Björn Öberg, säkerhetsstrateg på Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad.

Avtalet trädde i kraft 2022-05-02 och väntas löpa under kommande fyra år.