Skip to main content

Securitas banar väg mot Fossilfritt Sverige

Securitas har idag en omfattande fordonsflotta med fler än 1 300 fordon som dagligen kör för ett tryggare Sverige. I flera år har Securitas strävat efter att sänka sina CO2-utsläpp och vid nya inköp har gränsen för maxutsläpp sänkts kontinuerligt. I december 2018 skrev Securitas på Fossilfritt Sveriges utmaning att minska CO2-utsläpp orsakade av transporter med 70% till 2030.

Securitas har idag en omfattande fordonsflotta med fler än 1 300 fordon som dagligen kör för ett tryggare Sverige. I flera år har Securitas strävat efter att sänka sina CO2-utsläpp och vid nya inköp har gränsen för maxutsläpp sänkts kontinuerligt. I december 2018 skrev Securitas på Fossilfritt Sveriges utmaning att minska CO2-utsläpp orsakade av transporter med 70 procent till år 2030 jämför med 2010. Sedan dess har Securitas sett över möjligheterna att miljöanpassa resandet till fordon som drivs med el, vätgas och HVO. 

Målet är bland annat att årligen öka andelen fordon som drivs på fossilfria bränslen i verksamheten. I takt med det ska också möjligheten att ladda elfordon på Securitas samtliga kontor öka för att förutsättningarna att kunna köra på el ska kunna erbjudas i så stor utsträckning som möjligt.

Ulrika Jupiter, är miljö- och kvalitetsansvarig på Securitas Sverige, och ser positivt på utmaningen.
– Miljöfrågan är idag en av våra största och viktigaste utmaningar. Forskning visar att vi står inför en allt mer ökad klimatförändring och självklart ska vi ta vårt ansvar i frågan. En del i arbetet är att ställa om vår fordonsflotta till en mer grön sådan. Vi har nu påbörjat arbetet genom att se över våra nuvarande bilar och skapat förutsättningarna som krävs för att köra miljöbilar. Just nu byter vi ut allt fler bilar till miljövänliga alternativ samtidigt som vi utvärderar prestandan. Vi har mycket att jobba på men jag ser ljust på både framtiden och det påbörjade arbetet, säger hon.