Skip to main content

Securitas är åter igång med att utbilda deltidsbrandmän åt MSB

Den 17 mars 2020 ställdes utbildningarna för räddningstjänstpersonal i beredskap åt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) in med anledning av Covid-19. Nu är Securitas åter igång med att utbilda deltidsbrandmän åt MSB med strikta åtgärder och riktlinjer.

Den 17 mars 2020 ställdes utbildningarna för räddningstjänstpersonal i beredskap åt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) in med anledning av Covid-19. Nu är Securitas åter igång med att utbilda deltidsbrandmän åt MSB, under strikta åtgärder och riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

För att fortsatt bedriva utbildningarna har sju dagars distansutbildning införts följt av tre dagars plastbelagd utbildning. I förra veckan avslutades den första delkursen av distansutbildningen för grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, GRiB 1A, i Borås. Idag avslutas den andra i ordningen i Rosersberg norr om Stockholm:

- Det känns kul att vi äntligen är igång igen! Distansundervisningen har skett i lektionsverktyget zoom som har fungerat över förväntan. Eleverna kom därefter till Borås för att genomföra de praktiska examinationerna grundade på de första sju dagarna av teoretiska studier och de uppskattade verkligen att få arbeta praktiskt igen, säger Ulla Karkebo, driftchef Brand & Räddning, Securitas Sverige AB.

Delkurs 1B kommer fortsätta på distans bestående av uppgifter som till största del sker ute på elevernas egna stationer och innebär alltifrån redovisning av rutiner till filmexaminationer. När deltagarna sedan genomfört alla uppgifter i delkurs 1A och B kan de anmäla sig till den avslutande delen av utbildningen, GRiB 2. Det är en tre veckors lång platsbunden utbildning med strikta riktlinjer avseende social distansering och hygien.

Åter uppstart av GRiB 2 sker under september och oktober i Borås och Rosersberg.