Skip to main content

Securitas ansvarar för brandtjänster för Region Värmland

Securitas har tecknat avtal med Region Värmland för upphandling av underhållsservice av befintlig brandskyddsutrustning inom regionens fastighetsbestånd och förhyrda lokaler.

Securitas har tecknat avtal med Region Värmland för upphandling av underhållsservice av befintlig brandskyddsutrustning inom regionens fastighetsbestånd och förhyrda lokaler.

Uppdraget omfattar service och underhåll av brandposter, handbrandsläckare och brandfiltar med tillbehör samt leverans av erforderlig brandskyddsutrustning. Avtalet är tecknat på två (2) år med 1+1 års option och beräknas uppgå till ett värde av två (2) miljoner kronor.

Johan Flacking, avtalsansvarig Securitas Sverige säger att det är ett genombrott att lokalt komma in på flertalet av Region Värmlands enheter inom brandtjänster.
–Vi hoppas detta är grunden till ett långsiktigt samarbete och är såklart både tacksamma och glada för det förtroende vi fått. Nu hoppas vi kunna effektivisera och utveckla detta uppdrag tillsammans med kunden, säger han.