Skip to main content

Säkra transporter i Stockholms hamnar

I 10 år har Securitas Sverige AB haft det övergripande ansvaret för bevakningstjänster i Stockholms hamnar. Något som inte kommer förändras framöver. Nu tecknar Stockholms Hamnar nytt avtal för hamnsäkerheten och fortsätter samarbetet med Securitas.

I 10 år har Securitas Sverige AB haft det övergripande ansvaret för bevakningstjänster i Stockholms hamnar. Något som inte kommer förändras framöver. Nu tecknar Stockholms Hamnar nytt avtal för hamnsäkerheten och fortsätter samarbetet med Securitas.

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser och anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. Hamnarna är placerade från Kapellskär, 9 mil norr om Stockholm till den sydligaste hamnen i Nynäshamn. Stockholms hamnar har drygt 12 miljoner passagerare och hanterar 9 miljoner ton gods årligen och tillväxten är stor.

­– Vi är den huvudstadsregion som växer snabbast i Europa idag och den vanligaste typen av gods är varor som vi konsumerar men också stora mängder byggmaterial, säger Ingrid Hansson, pressansvarig, Stockholms Hamnar.

Gediget säkerhetsarbete i hamnarna

För att bedriva hamnverksamhet måste flera säkerhetskrav uppfyllas. Hans Kemkes arbetar som säkerhetsansvarig på Stockholms Hamnar och berättar att det dagliga arbetet handlar om att koppla arbetet till olika lagstiftningar såsom lag om sjöfartsskydd, lag om hamnskydd och skyddslagen.

– Vi arbetar aktivt med säkerhetsfrågor i syfte att skapa en trygg och säker miljö. Det systematiska säkerhetsarbetet inkluderar både att tillämpa lagstiftningar, förebygga brottslighet och att säkra fartygen, deras last och passagerare under sin vistelse i våra hamnar, säger han.

Securitas Sverige AB fortsätter bevakning

Det stora flödet av passagerare, fordon och last gör att det krävs planering och samverkan för att säkerheten ska kunna upprätthållas. I över 10 år har Securitas Sverige AB bevakat Stockholms hamnar och avtalet fortsätter att löpa.

– Vi är stolta och glada att Securitas har fått fortsatt förtroende att gemensamt med Stockholms Hamnar driva och utveckla säkerhetsarbetet framåt, säger Helen Walsh avtalsansvarig och driftchef, Securitas Sverige AB.