Skip to main content

Säkerhet i fokus när besökarna återvänder till Nordstan

Nordstan är Sveriges populäraste köpcentrum och ligger mitt i centrala Göteborg. I takt med att Corona-restriktionerna hävs mer och mer och sommarsverige breder ut sig, är säkerhetsarbetet i köpcentret avgörande för att platsen ska kunna hantera såväl nya som gamla besökare, utan att göra avkall på säkerheten.

Nordstan är Sveriges populäraste köpcentrum och ligger mitt i centrala Göteborg. I takt med att Corona-restriktionerna hävs mer och mer och sommarsverige breder ut sig, är säkerhetsarbetet i köpcentret avgörande för att platsen ska kunna hantera såväl nya som gamla besökare, utan att göra avkall på säkerheten.

I juni blev Nordstan säkerhetscertifierade enligt SHORE. Certifieringen, som utdelas av det oberoende företaget Safe Asset Group, påvisade att Nordstans resultat ligger över både det svenska och internationella genomsnittet för handelsplatser. Det är Nordstans tekniska och operativa förmåga vad gäller personsäkerhet och fastighetssäkerhet som granskats och handelsplatsen uppfyller 88 procent av kriterierna vilket kan jämföras med det internationella genomsnittet för handelsplatser som ligger på 81 procent. Securitas ansvarar för bevakningen och avtalsansvarig, Ola Holgersson, är stolt över utmärkelsen.
– Resultatet från Certifieringen visar att Nordstans skydds- och säkerhetsåtgärder är väl avvägda och utmärkelsen är ett kvitto på att Nordstans säkerhetsarbete håller hög nivå. Securitas har haft ett mångårigt samarbete som säkerhetsleverantör med Nordstan och står för den operativa närvaron i köpcentret med väktare och ordningsvakter, vi bemannar dessutom Nordstans ledningscentral med operatörer, säger han.

Även Nordstans säkerhetschef, Kenneth Lexell, är positiv och menar att de rutiner och säkerhetsarbete som implementerats är rätt åtgärder för att trygga besökarnas upplevelse.
– Den här utmärkelsen betyder jättemycket, vi har hela tiden upplevt att de förebyggande och reaktiva åtgärder vi arbetat fram tillsammans med Securitas är rätt och nu har vi fått det bekräftat av en tredje part som har kontrollerat att det verkligen stämmer och fungerar. Det är även en bekräftelse på att de efterlevs, säger han.

Turisterna återvänder till Nordstan
Då både den svenska turismen men även den utländska har börjat röra på sig efter att Corona-restriktionerna hävs mer och mer, så ökar besökarna till handelsplatsen. Men Nordstan lever till viss del kvar med ett rykte om sig att vara en problematisk plats, något som Kenneth Lexell menar är felaktig.
– Turister som besöker oss uppskattar Nordstan och tycker att det är en trevlig och gemytlig plats för shopping och umgänge. Den typiska göteborgaren däremot lever ibland kvar med fördomen att Nordstan skulle vara stökigt eller osäkert. Det ryktet jobbar vi ständigt med att dementera för det stämmer inte och den här certifieringen är ytterligare ett bevis på att Nordstan är en trygg och säker handelsplats, säger han.

Något som Securitas håller med om.
– Nordstan är en säker handelsplats för såväl svenska som utländska turister och besökare. Att hantera säkerheten på en såhär stor handelsplats kräver ett seriöst säkerhetsarbete. Vi är verkligen glada över det förtroende vi har att säkra Nordstan, avslutar Ola Holgersson.