Skip to main content

Regeringens förslag till utvidgad RUT underminerar gällande regelverk

Den 13 augusti överlämnade regeringen en remiss till lagrådet i vilken man vill utvidga reglerna för RUT-avdraget. Grundtanken är att fler hushållsnära tjänster ska omfattas av möjligheten till skatteavdrag. I grunden tycker jag att detta är positivt, men det finns allvarliga risker i en del av förslaget: nämligen idén om att tillåta vad man kallar ”enklare tillsyn” i hemmet.

Den 13 augusti överlämnade regeringen en remiss till lagrådet i vilken man vill utvidga reglerna för RUT-avdraget. Grundtanken är att fler hushållsnära tjänster ska omfattas av möjligheten till skatteavdrag. I grunden tycker jag att detta är positivt, men det finns allvarliga risker i en del av förslaget: nämligen idén om att tillåta vad man kallar ”enklare tillsyn” i hemmet.

Tanken är att det ska vara avdragsgillt att uppdra åt någon annan att utföra tillsyn av det egna hemmet och där utföra exempelvis blomvattningen eller kontroll av belysning. Jag menar att detta tillsynes oskyldiga upplägg är de första stegen på ett sluttande plan. De här tjänsterna hamnar nämligen i konflikt med det som beskrivs i lagen om bevakningsföretag (1974:191) där det ställs krav på auktorisation på den som ska arbeta med bevakning.

Att bevakning och trygghet i hemmen (och annorstädes) omfattas av auktorisationskrav beror på att vem som helst inte bör bedriva trygghets- och säkerhetsarbete. Den tjänst som nu föreslås ingå i rutavdraget torde falla under epitetet bevakning för annans räkning, och borde såldes kräva auktorisation.

Jag blir både häpen och orolig över hur man i sina förarbeten bortser från omständigheter som pekar på farorna med förslaget. Man avfärdar de risker som lyfts av tillfrågade remissinstanser; till exempel faran i att tillåta den här typen av tillsyn utan vare sig auktorisation eller laglydnadsprövning. Detta står i bjärt kontrast till de rop efter hårdare kontroll av personal i bevakningsbranschen som hörs från politikerna med jämna mellanrum, och bär naivitetens prägel.

Vi vet redan idag att det trots auktorisationskrav återkommande förekommer att grovt kriminella försöker starta olika former av bevakningsverksamheter. Vanligen sker försöken i de enklaste formerna av bevakning, men det stoppas tack vare auktorisationskraven.

Med ”trygghetsrut” försöker regeringen införa en form av tilltittningstjänst i hemmen som inte ska omfattas av auktorisation, det vill säga ett försök att runda sin egen lagstiftning. Detta får i bästa fall beskrivas som aningslöst. I praktiken släpper regeringen fram oseriösa verksamheter som inte ens kontrolleras för laglydighet.

Det kanske framstår som jag försöker värna och söka fler affärsmöjligheter för mitt företag, och det framstår lätt som att branschen talar i egen sak när den här kritiken framförs. Men auktorisationen är ett lagkrav med tydlig samhällsnytta. Alla medarbetare i auktoriserade bevakningsföretag granskas av Länsstyrelsen, Polisen och Säkerhetspolisen. Ytterst kan bevakningsföretag förlora auktorisationen vid misskötsel och den som bedriver illegal bevakning kan dömas till fängelse i upp till sex månader.

Det är fullständigt oacceptabelt att man försöker luckra upp och runda ett fungerande system och skapar en ny roll som inte har i tillsynsverksamhet att göra och som öppnar upp för oseriösa aktörer, när vi ser att kriminaliteten ökar i Sverige.

Gör om och gör rätt. För trygghetens skull. 

Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige AB