Skip to main content

Ordningsvakter ska trygga Möllevångstorget i Malmö

Idag träder avtalet i kraft, där Malmö stad anlitar ordningsvakter för trygghetsskapande arbete på och kring Möllevångstorget i Malmö. Tillsammans med Polisen och andra aktörer i området ska Securitas finnas på plats för att alla ska känna sig trygga i området, oavsett tid på dygnet.

Idag träder avtalet i kraft, där Malmö stad anlitar ordningsvakter för trygghetsskapande arbete på och kring Möllevångstorget i Malmö. Tillsammans med Polisen och andra aktörer i området ska Securitas finnas på plats för att alla ska känna sig trygga i området, oavsett tid på dygnet.

Trygghetsmätningar har pekat ut Möllevången som ett särskilt otryggt område, något som staden nu tar ett helhetsgrepp kring. Det gemensamma trygghetsskapande arbetet från flera aktörer ska inte bara hjälpa till att verka brottsförebyggande utan även minska antalet störningar och bidra till en ökad trivsel för alla som bor och vistas i området. Att sätta in ordningsvakter spås ha en god effekt på problematiken i området och områdena där ordningsvakter ska patrullera har noggrant setts över och pekats ut av Polismyndigheten. Christian Degrelius arbetar som avdelningschef på Securitas Sverige i Malmö och är avtalsansvarig för projektet.
– Vi är naturligtvis väldigt stolta över att Malmö stad har valt oss som samarbetspartner för det här uppdraget. Att få vara med från start och kunna påverka uppdraget att trygga Malmö som stad betyder väldigt mycket för oss, säger han.

Möllevången ska vara till för alla
Några av målen med de insatser som träder i kraft idag är att minska brott och öka tryggheten för dem som bor och vistas i området. Securitas ordningsvakter kommer att ingå i ett sammanhang med flera andra aktörer, däribland polisen, som tillsammans ska arbeta med det trygghetsskapande arbetet i Malmö. Något som Annika Arkenheim, projektledare, Malmö stad är positiv till.
– De är viktiga i att tillföra säkerhet och en känsla av trygghet till Möllevången, som för många är Malmös hjärta. Många känner sig redan trygga där men med samlade krafter ska fler göra det. Både Malmöbor och besökare som vi gärna vill bjuda till Möllevången, som har så mycket att erbjuda, säger hon.

Avtalet träder i kraft idag, 14 juni 2021, är tecknat på 18 månader med option om 30 månader. Läs mer om bakgrund och uppdraget här.