Skip to main content

Ordningsvakter beviljas hjälpa polismyndigheten i Göteborg

Securitas har vunnit upphandling gällande ordningsvakter 3 § LOV för Göteborgs Stad. Avtalet som träder i kraft den 1 augusti i år ska fungera som ett komplement till polismyndighetens arbete i staden.

Securitas har vunnit upphandling gällande ordningsvakter 3 § LOV för Göteborgs Stad. Avtalet som träder i kraft den 1 augusti i år ska fungera som ett komplement till polismyndighetens arbete i staden. Enligt uppdraget ska Securitas bistå staden med fyra ordningsvakter på det beviljade 3 § LOV området. Polismyndigheten, godkände slutligen stadens ansökan av 3 § LOV den 29 juni i år efter att tidigare hade gett avslag på stadens ansökan. Det geografiska området sträcker sig från Brunnsparken, Gustav Adolfs Torg, Kronhuset och Kanaltorget dit allmänheten har tillträde. Områden som visat sig haft problem med b.l.a. våldsbrott, skadegörelse, tillgrepps- och narkotikabrott och där Securitas ordningsvakter nu ska fungera som ett komplement till polismyndighetens arbete genom nära samverkan med polisen och bidra till att upprätta den allmänna ordningen där ordningsstörningar sker.Uppdraget innefattar även förebyggande insatser genom att anmäla skadegörelse, klotter och nedskräpning.

David Borgenbring, är avtalsansvarig på Securitas Sverige AB, och ser positivt på uppdraget men vill påpeka att ordningsvakterna inte kommer ersätta polisen.
– Uppdragets syfte är att uniformerad personal ska finnas till hands för allmänheten och de kommer aktivt kunna ingripa genom att avvisa och omhänderta personer som stör den allmänna ordningen. För oss är det här ett prestigefullt uppdrag där vi får möjlighet att medverka till att göra Göteborg tryggare, säger han.

Ordningsvakterna kommer att bära en bricka med texten Ordningsvakt samt Göteborgs Stad och de har genomgått en kompletterande utbildning i stadens regi för att kunna representera Göteborgs Stad i det trygghetsskapande arbetet.
– Äntligen har vi fått ansökan godkänd av polismyndigheten! Det här kommer vara ett pågående projekt där resultatet av arbetet analyseras veckovis och kommer ligga till grund för framtida arbete, säger Magnus Ericsson, Biträdande säkerhetsskyddschef på stadsledningskontoret i Göteborg.

Avtal träder i kraft 2020-08-01 till och med 2020-12-31 med option till förlängning i ett(1) år plus ett(1) år plus ett (1)år.