Skip to main content

Ordningsvakten får inte reduceras till B-polis

Jag har under lång tid fokuserat på ordningsvakternas roll i trygghetsdebatten då den ofta negligeras eller får agera Svarte Petter i det kortspel som ska efterlikna åtgärdsförslag eller seriös politik för att stävja och förhindra brott och otrygghet i vårt samhälle...

Jag har under lång tid fokuserat på ordningsvakternas roll i trygghetsdebatten då den ofta negligeras eller får agera Svarte Petter i det kortspel som ska efterlikna åtgärdsförslag eller seriös politik för att stävja och förhindra brott och otrygghet i vårt samhälle. Utbildningen har anklagats för att vara både kort och otillräcklig, internet har agerat domstol och dömt ut kollegors agerande för övervåld och den eviga frågan – kan ordningsvakter vara ett komplement till Polisen? – verkar aldrig få komma upp i finrummen och diskuteras seriöst. Jag har länge reflekterat och analyserat i min roll som vd för Securitas Sverige AB men även som medborgare i vårt avlånga land. Kanske torde jag i min förstnämnda roll jubla, då ovissheten och visionsförslagen resulterar i att marknaden ständigt växer för oss som säkerhetsföretag, men privatpersonen inom mig oroar sig för ett Sverige som far illa och då smakar företagets framgångar inte lika sött. Att vi har allt större problem att ta i tu med när gängkriminaliteten och otryggheten ökar, får mig att på riktigt fundera över om Sveriges makthavare överhuvudtaget vill lösa den brottseskalering vi alla bevittnar eller om allt bara är ett spel för galleriet? 


10 000 nya poliser - men hur då?
Efter att M, KD och L lämnade de s.k. ”gängsamtalen” med regeringen gick Moderaterna ut i veckan med ett förslag där de framhäver att en ”omedelbar kraftsamling för ökad trygghet” krävs och där ett av förslagen som lyfts fram återigen är att antalet poliser måste öka. Men tills det sker så vill alltså moderaterna anlita 2000 statliga ordningsvakter för enklare polisiärt arbete, något som polismyndigheten understryker kan vara en bra lösning för att komplettera polisens trygghetsskapande arbete. Damberg (S) ställde sig tveksam till förslaget och gick direkt till motattack och menade att Moderaterna nu vill bygga ett A och B-lag inom polisen. Istället berättade Damberg om en ny utredning som regeringen ska tillsätta för att igen utreda vad den bästa lösningen kan vara för att få bukt med problemen. Att inrikesministern sågar förslaget ligger troligt i direkt linje med hans politiska hemvist men här känner jag oro att fokus, återigen, fastnar i detaljer i stället för på målet.

Jag har åtskilliga gånger anslagit att det bör finnas ett ”snabbspår” till polisyrket där ordningsvakter med förslagsvis två års anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag, ges möjligheten att söka sig till polisutbildningen. Första året kan kombineras av polisstudier och ordningsvaktsarbete samt lättare polisarbete för att avlasta den ansträngda poliskåren. Under första året kan ordningsvakten med fördel fortsatt vara anställd av bevakningsföretaget och först år två skulle gott uppträdande och goda resultat leda till att aspiranten erbjuds att gå över till myndighetens anställning och färdigställa utbildningen och sedermera bli polis. Detta förfarande skulle vara en naturlig utvecklingskurva för ordningsvakter samtidigt som det skulle avlasta polisen redan nu och på sikt men även frigöra skattemedel som direkt kan läggas på polislöner. Något som skulle öka attraktion för polisyrket samtidigt som vi omgående skulle får ut ordningsvakter i en kontrollerad form på gator och torg. Att det skulle innebära ett A- och B-lag av poliser ser jag som en skymf mot såväl poliskåren som auktoriserade säkerhetsföretag.

Jag vill understryka att säkerhetsföretagen aldrig vill ta polisens huvudansvar för trygghetsskapande åtgärder och arbete. De gör ett fantastiskt jobb som vi aldrig kommer eller vill konkurrera mot. Men vi måste acceptera att det krävs nya lösningar för att få bukt på problemen och i dagsläget ser jag ingen annan utväg än att mina ordningsvakter både behövs och är en outnyttjad resurs som inte tas på allvar. Auktoriserade säkerhetsföretag måste få verka som ett komplement till polisens yrkesutövning och åtagande och vi har vare sig råd eller tid att tillsätta utredning efter utredning eller fastna i långdragna diskussioner medan otryggheten ökar. Tid är pengar och tills lösningarna är på plats så är den riktige Svarte Pettern, i det här kortspelet, medborgarna.

Joachim Källsholm
vd, Securitas Sverige AB