Skip to main content

Öka säkerheten och minska svinnet

Stöld i matbutikers självscanningskassor är ett problem för butiksägare och leder till höga svinnkostnader. Securitas Sverige AB har utvecklat en ny säkerhetslösning i form av monitorer med inbyggda kameror som är monterade på självskanningskassor. Lösningen har visat sig vara verkningsfull för att minska svinn i detaljhandeln.

Stöld i matbutikers självscanningskassor är ett problem för butiksägare och leder till höga svinnkostnader. Securitas Sverige AB har utvecklat en ny säkerhetslösning i form av monitorer med inbyggda kameror som är monterade på självskanningskassor. Lösningen har visat sig vara verkningsfull för att minska svinn i detaljhandeln, menar Niklas Holmqvist, kundansvarig på Securitas Sverige.

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och ansvar. Lösningen fungerar både som en enkel påminnelse för den som har glömt att skanna en vara och för att avskräcka potentiella tjuvar med avsikten att stjäla eller fuska, menar han.

I somras installerades lösningen i en ICA-butik i södra Stockholm och har resulterat i en märkbar minskning av svinn för butiken.

– De nya monitorerna i snabbkassorna funkar som dem ska trots att vissa kunder blev lite irriterade i början. Men det ser jag som ett gott tecken och att det ger önskad effekt. Tillsammans med andra åtgärder har det osynliga svinnet minskat rejält, berättar ICA-handlaren.

Niklas Holmqvist ser positivt på lösningen och hoppas att fler butiker ser detta som en möjlighet att minska sitt svinn.

– Produkten är unik och en ”allt i ett”-lösning då kameran är inbyggd i själva monitorn som också har en rörelsesensor, vilket gör att kamerabilden endast visas när en kund ska börja skanna sina varor. Något som också möjliggör uppspelning av reklam när dessa inte aktivt används, så det är en prisvärd och effektiv lösning som kan användas för flera syften, säger han.