Skip to main content

Officiellt utlåtande angående incidenten i Kista Galleria den 5 januari 2019

De senaste veckorna har ett antal filmklipp spridits i media, där flera men framförallt en av Securitas ordningsvakter ses avvisa en pojke från biblioteket i Kista Galleria. Händelsen eskalerade och gick från ett avvisande till ett avlägsnande när visst tumult uppstod.

De senaste veckorna har ett antal filmklipp spridits i media, där flera men framförallt en av Securitas ordningsvakter ses avvisa en pojke från biblioteket i Kista Galleria. Händelsen eskalerade och gick från ett avvisande till ett avlägsnande när visst tumult uppstod. Filmklippen har fått stor spridning i media och vi har aktivt valt att endast kommentera händelsen i de pressintervjuer som bedömts relevanta tills vi fått en överblick av situationen samt av integritetsskäl på grund av pojkens ringa ålder. Detta ställningstagande har gjorts för att få en realistisk överblick av händelsen, och möjlighet att genomföra vår interna utredning av incidenten enligt de rutiner som Securitas säkerhetsavdelning upprättat för situationer likt denna. Det är av högsta vikt för oss att inte ge några utlåtanden på lösa grunder alternativt spekulationer.

Vi på Securitas har noggrant gått igenom allt material som kommit oss till känna via media men också den incidentrapport som biblioteket i Kista Galleria upprättat samt Kista Gallerias (vår kunds) egna videoupptagningar av händelsen. Enligt vår bedömning har de ordningsvakter som varit inblandade i incidenten inte gjort sig skyldiga till någon form av lagöverträdelse eller brott i samband med händelsen. Vad som är viktigt att understryka är att ordningsvakter arbetar under lagstadgade befogenheter och lyder under polismyndigheten. I detta fall är det polislagens §13 som är aktuell och den ger ordningsvakten befogenhet att avvisa, avlägsna samt omhänderta en person som stör den allmänna ordningen.

I samband med incidenten har polisanmälningar mot våra ordningsvakter gjorts, men även en motanmälan från ordningsvakterna. I skrivande stund utreder Polisen fortfarande händelsen, men enligt de uppgifter vi fått ta del av så pekar även anmälningarna mot att ett lagbrott aldrig inträffat.

Securitas har även polisanmält de rasistiska hat- och dödshot som inkommit under och efter att händelsen ägt rum mot de ordningsvakter som närvarade vid ingripandet. Detta är något vi kommer gå vidare med då vi ser mycket allvarligt på den typen av hot och kränkningar som de berörda fått utstå när de genomförde sitt arbete.

Avslutningsvis skulle jag vilja ta tillfället i akt, att framföra mina tankar till alla inblandade i denna svåra situation men även till min personal och än minst till pojken och hans familj som högst förståeligt tagit illa vid sig av händelsen. Jag kan inte mer än uppriktigt beklaga att den här händelsen överhuvudtaget behövde äga rum.

Respektfullt,
Joachim Källsholm
VD, Securitas Sverige AB