Skip to main content

Nödvändig granskning av säkerhetsbranschen – men låt oss behålla perspektiven

​Expressen publicerade den 17 mars en ​kartläggning av vaktbolagen där det framkommer att anställda på olika säkerhetsföretag i Sverige haft kopplingar till högerextrema och antidemokratiska organisationer.

Expressen publicerade den 17 mars en kartläggning av vaktbolagen där det framkommer att anställda på olika säkerhetsföretag i Sverige haft kopplingar till högerextrema och antidemokratiska organisationer. Några av de granskade personerna har varit eller är anställda hos Securitas. Vi har inlett interna utredningar kring flera av de personer som omnämns i granskningen och ser såklart allvarligt på detta. Vi kommer även att vidta arbetsrättsliga åtgärder om det skulle visa sig påkallat. Securitas tar starkt avstånd mot dessa åsiktsyttringar och vi ska inte ha anställda som bekänner sig till antidemokratiska idéer, eller tillhör organisationer som bekämpar det samhälle våra medarbetare skyddar varje dag.

Utan att på något sätt förringa det allvarliga i att det finns personer i våra led som uttrycker åsikter som är helt oförenliga med vår företagskultur och vårt ansvar, så får vi inte tappa perspektivet här. Säkerhetsbranschen sysselsätter fler än 17 000 personer. De 170 nu utpekade personerna utgör endast en halv procent av de granskade 34 000 väktarna, ordningsvakterna och parkeringsvakterna och får aldrig göras till företrädare för hela yrkeskåren. Det finns troligtvis ett mörkertal, men att prata om detta som strukturella problem för branschen ställer jag inte upp på. Den överväldigande majoriteten av våra anställda gör dagligen ett avgörande arbete för vår gemensamma trygghet och säkerhet.

Jag noterar att både Mikael Damberg (S) och Johan Forsell (M) efterfrågar en granskning av regelverket kring bevakningspersonal. Jag har flera gånger betonat att jag vill se över regelverket och jag bidrar gärna i en diskussion om framförallt ordningsvakternas utbildning. Det finns tyvärr något nyvaket över den här politiska viljekraften, när tidigare ansträngningar från min sida i stor utsträckning fallit för döva öron.

Vi har ett långtgående ansvar för att säkerställa att det är lämpliga personer som arbetar hos oss. Våra medarbetare åtnjuter ett stort förtroende, både från våra kunder och allmänheten. För att tydliggöra processen som sker vid anställning så genomför vi alltid bakgrundskontroller på alla vi avser att anställa, och de måste underkasta sig en säkerhetsprövning hos länsstyrelsen, som slutgiltigt godkänner eller avslår en anställning. Det är uppenbart att det finns brister i dessa kontroller, då både personer som är dömda för brottsliga handlingar eller sympatiserar med antidemokratiska organisationer trots det godkänns för tjänstgöring i säkerhetsföretag.


Människor förtjänar en andra chans

Om vi kategoriskt förbjuder alla som någonsin begått ett brott att arbeta inom vår bransch så underkänner vi hela tanken med att man kan sona tidigare gärningar. Däremot ska inte människor som fortsätter att begå brott arbeta med trygghet. En ringa misshandel i tonåren kommer inte att synas i brottsregister när du söker jobb som 25-åring och för mig så är det i de allra flesta fallen en rimlig ordning. Jag tycker att människor som sonat sitt brott och vill göra rätt för sig förtjänar en andra chans.

När det gäller olämpliga åsikter är frågan svårare. Vi varken kan eller får som arbetsgivare övervaka vad människor har för åsikter eller politiska övertygelser. Vad vi däremot kan, och gör, är att agera direkt när vi får kännedom om att anställda bryter mot våra grundläggande värderingar eller policys, vare sig det kommer till vår kännedom genom egna kontroller eller som nu, genom media.

Jag välkomnar att media granskar oss då det både är viktigt och nödvändigt. Men jag kan inte acceptera att en liten grupp individer med förkastliga åsikter görs till representanter för en hel yrkeskår av hårt arbetande människor. I den debatt som nu pågår hoppas jag att vi kan behålla perspektiven, utan att varken skönmåla eller demonisera. Jag kommer säkerställa att vi på vårt håll genomlyser det här ordentligt och att vi bidrar i diskussionen med bland annat länsstyrelserna för att ytterligare minska risken att personer med antidemokratiska och rasistiska värderingar arbetar hos oss. 

Joachim Källsholm

Vd, Securitas Sverige AB.