Skip to main content

Mörka moln över sommarsverige

​Och så kom den, svensk sommar, med allt som är efterlängtat av ljusa nätter, varma vindar och den ständiga jakten på lata dagar, färskpotatis och sol. Men även om solen lyser så finns det mörka moln på sommarhimlen.

Och så kom den, svensk sommar, med allt som är efterlängtat av ljusa nätter, varma vindar och den ständiga jakten på lata dagar, färskpotatis och sol. Men även om solen lyser så finns det mörka moln på sommarhimlen. Som företrädare för Securitas, Sveriges största säkerhetsföretag, jobbar vi hårt just nu för att hjälpa såväl båtklubbar, marinor och fritidsområden som kraftigt utsätts av stölder och skadegörelse i takt med att svensken vill njuta av ledighet. Något som inte bara driver upp försäkringspremier utan kanske främst förstör somrar och semestrar för drabbade båtägare. Trots vakthållning, kameror, larm och spårsändare, stjäls och säljs det vidare närmare 3000 båtmotorer varje år, något som inte bara sker under sommarmånaderna utan nu också eskalerat till att vara en lukrativ business, året runt.

Jag tror det är allvarliga fel med vår lagstiftning och dess tillämpning, då jag har svårt att acceptera att vi, medborgare i Sverige, ska stå handfallna och konstatera att öppna gränser i ett öppet Europa innebär att internationella stöldligor sätter stopp för efterlängtade semesterplaner. En stulen båtmotor kanske inte är på tal om liv och död, men ofta river det upp starka känslor hos de drabbade, känslor som utomstående betraktare kan tycka te sig aningen banala, men att få hela eller delar av semestern bestulen, är att jämföra med flyg och tåg som blir inställda p.g.a. konkurs eller med dem, som får sina hem, bilar och sommarstugor bestulna eller plundrade av dessa ligor som härjar fritt i vårt avlånga land. Och sällan eller aldrig lagförs de för de brott som besudlar och förstör för så många människor.

Det finns ingenting som tyder på att de internationella stöldligornas verksamhet minskar i omfattning. Snarare tyder statistiken på det motsatta. Med låg upptäcktsrisk och låga straffvärden bokstavligen lockar vi tjuvar och ligor till Sverige, där smörgåsbordet är uppdukat och risken för att åka fast är minimal. Något som dessutom understryks när det är större fokus på att kontrollera införsel av sprit i landet än att ge tullen befogenheter att genomsöka fordon och stoppa olaglig utförsel av stöldgods. Det här är helt befängt. VI måste därför omgående förändra gällande lagstiftning och skärpa klassificeringen avseende utförsel av stöldgods. Det vill säga betrakta dessa händelser som det smugglingsbrott det faktiskt är.

En granskning av Riksrevisionen (april 2019) visar att tolv myndigheter i flera år har lagt omfattande resurser på att bekämpa organiserad brottslighet. Något som såklart är beundransvärt och något vi på Securitas också ser i vårt samarbete med många kommuner. Dock svider det att samma utredning påvisar att regeringens styrning har varit otydlig och utan samordning. Hur kan detta fortgå utan att någon reagerar och tar kontroll på situationen? Hur många barnfamiljer och drabbade båtägare ska få se sina semesterplaner slås i spillror innan vi sätter stopp för dumheterna?

Vi har i Sverige under alltför lång tid accepterat den här dystra utvecklingen, och jag kan inte undgå att dra slutsatsen att det är för lätt att vara kriminell i Sverige idag. Jag vill se en översyn av regelverket och en ökad samordning mellan myndigheterna och är övertygad om att det är ett måste för att få bukt med den eskalerande situationen. I Finland som exempel, har Tullen befogenhet att stoppa och kontrollera passagerare och dess last något som etablerat en framgångsrik och god samverkan mellan polis, tull och gränsbevakning med syfte att förhindra internationell brottslighet att röra sig över gränsen.

Respekt för och tillit till rättsväsendet är själva grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle och att upprätthålla lag och ordning är därför en kärnuppgift som staten aldrig får svika. Hela samhällskontraktet i vårt gemensamma Sverige vilar på att den som begår brott också ska ta konsekvenserna och mötas av ett straff som motsvarar det. Varför gäller det inte i denna sakfråga?!

Var rädda om er där ute!

Joachim Källsholm

Vd, Securitas Sverige AB