Skip to main content

Med anledning av Securitas medverkan i Uppdrag Granskning

Vi har i en intern utredning konstaterat att två medarbetare har handlat i allvarlig strid med vår uppförandekod. Medarbetarna har fått lämna Securitas Sverige och ärendet är polisanmält för att undersöka om det rör sig om ett brott.

Vi har i en intern utredning konstaterat att två medarbetare har handlat i allvarlig strid med vår uppförandekod. Medarbetarna har fått lämna Securitas Sverige och ärendet är polisanmält för att undersöka om det rör sig om ett brott.

- Detta är en oerhört beklaglig och allvarlig situation. Vi är ett säkerhetsföretag och det är avgörande att vi i alla lägen agerar korrekt. Oegentligt beteende kommer aldrig att accepteras i en organisation som jag leder, och vi kommer alltid agera kraftfullt om någon agerar i strid mot våra värderingar och uppförandekod, säger Carl Dahlén, VD Securitas Sverige.

Förtroendet för att våra medarbetare alltid agerar korrekt är avgörande för Securitas. Vi ställer oss därför positiva till all granskning av vår verksamhet och uppskattar när vi får information om eventuella missförhållanden.

Eventuella mediaförfrågningar hänvisas till press@securitas.se eller telefon 0708-93 50 48