Skip to main content

KBAB väljer Securitas som säkerhetsleverantör

Karlstads Bostads AB(KBAB) äger och förvaltar cirka 7 500 hyreslägenheter och lokaler i centrala Karlstad. Nu har de tecknat nytt avtal med Securitas Sverige AB gällande säkerhetstjänster.

Karlstads Bostads AB(KBAB) äger och förvaltar cirka 7 500 hyreslägenheter och lokaler i centrala Karlstad. Nu har de tecknat nytt avtal med Securitas Sverige AB gällande säkerhetstjänster.

I början av mars trädde avtalet i kraft där Securitas Sverige AB har fått fortsatt förtroende att leverera säkerhetstjänster så som fastighetsjour, trygghetsjour och "kvällshjälpen" för de som bor på kommunens trygghetsboenden Viken, Sixbacken och Hagaborg.

Uppdraget går ut på att skapa trygghet för KBAB:s hyresgäster efter kontorstider, något som upplevs som positivt både för kunden och hyresgästerna.

– Nu finns det alltid någon att ringa om våra hyresgäster har problem i sitt boende kvällar och helger. Men det är också en säkerhet för oss som hyresvärd då vi får en överblick av händelser i våra bostadsområden vilket också gör det lättare att hantera störningsärenden exempelvis, säger Petra Höyhtyä, fastighetschef, KBAB.

Höga kriterier på upphandlingen

Kommunens trygghetsboenden vänder sig framförallt till hyresgäster över 65 år, men också till andra hyresgäster som vill delta i aktiviteter eller tillfälligt behöver stöd och Securitas har levererat säkerhetslösningar till kunden i mer än 20 år. Något som Johan Flacking, avtalsansvarig på Securitas Sverige AB, tror beror på en väl upparbetad relation med hög kvalitet och god service genom åren.

– Vårt mål är att bibehålla samma kvalitet och service vi levererat genom åren men också förfina och utveckla uppdraget ytterligare inom både teknik och brand, säger han.

Petra Höyhtyä berättar om upphandlingen enligt LOU och de kriterier som ställdes, och där Securitas utmärkte sig.

– Med god kapacitet och möjligheten att hantera flera typer av ärenden lokalt i Karlstad valde vi Securitas. Vi förväntar oss nu att Securitas representerar oss ute i våra bostadsområden kvällar och helger så att KBAB:s hyresgäster kan känna sig trygga och ha möjlighet att få akuta ärenden hanterade även när inte ordinarie personal finns på plats, avslutar hon.