Skip to main content

Härnösand kommun satsar på trygghetsarbetet – Securitas blir helhetsleverantör av tekniska säkerhetslösningar

Härnösand är inte bara porten till Höga kusten och residensstad i Västernorrland, utan också en stad med medborgarnas trygghet i fokus. Genom en målinriktad, nytänkande upphandling ska man nu modernisera kommunens inbrottsskydd, och valet av teknikleverantör föll på Securitas.

Härnösand är inte bara porten till Höga kusten och residensstad i Västernorrland, utan också en stad med medborgarnas trygghet i fokus. Genom en målinriktad, nytänkande upphandling ska man nu modernisera kommunens inbrottsskydd, och valet av teknikleverantör föll på Securitas.

När intendenten och säkerhetschefen för skolförvaltningen i Härnösands kommun, Mikael Forslund Gjersvold, inventerade inbrottslarmen i det fastighetsbestånd han ansvarande för insåg han att skicket på anläggningarna började bli tveksamt på sina håll. Inget ovanligt i kommuner; som regel har man ett stort fastighetsbestånd som varierar väldigt i ålder. Vad som däremot är mindre vanligt är att kommunens förvaltningar går ihop med en gemensam ambition om att förnya säkerhetssystemen. Men det är precis vad Mikel företog sig.
- Jag ansvarar för skolförvaltningen men förstod att det såg likadant ut i de andra delarna av kommunen, och jag ville inte bara råda bot på mina egna problem utan se helheten. Vad gynnar invånarna i Härnösand i längden? Jo att vi samarbetar och tar ett helhetsgrepp. 

Mikael Forslund Gjersvold, intendent och säkerhetschef, skolförvaltningen Härnösand 

Mikael Forslund Gjersvold, intendent och säkerhetschef, skolförvaltningen Härnösand 

Mikael satte samman en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningsområden. Tillsammans såg man över det totala behovet, nu och i framtiden, och tog med hjälp av en upphandlingskonsult fram ett förfrågningsunderlag. Mikael, som har en bakgrund som operativ säkerhetschef på Casino Cosmopol och är väl införstådd i säkerhet, erkänner villigt att konsulten var till god hjälp:

- Jag kan säkerhet, men upphandlingar är lite knepiga och man vill att allt ska gå rätt till. 
Med hjälp av konsulten kunde vi vara mer kreativa än vi kanske hade vågat annars.

Ett kreativt grepp var att tidigt involvera alla företag som var intresserade i att förbättra förfrågningsunderlaget. Alla företag kom med förbättringsförslag och perspektiv på vad som vore en bra lösning för kommunen. Från Securitas, som i slutändan vann uppdraget, bistod Anders Elfström och Mikael Åström med sin expertis:

- För oss är varje affär ett glädjande förtroende och kvitto på att vi erbjuder rätt tjänster, men att som i det här fallet få vara med i ett tidigt skede och komma med förslag och idéer har varit enormt inspirerande.

Säger Anders, som får medhåll av kollegan Mikael:
- Vår strategi är att erbjuda skräddarsydda säkerhetslösningar där tekniken och människan samspelar. I det här fallet fick vi så att säga vara med redan när kostymen skulle måttas. Jag är säker på att det gynnade Härnösand enormt.

Men innan kostymen beställdes synades den i sömmarna. För Mikael Forslund Gjersvold räcker det inte med att beställarna är nöjda med den föreslagna lösningen. Hans fokus är på slutanvändarna:
- För mig är det lika naturligt att återställa ett larm som att svara på ett sms. Men för en ovan person kan ett pipande larm vara väldigt stressande.

Därför lät han några av slutanvändarna vara med i utvärderingarna. Alla anbudsgivare fick förevisa sina tekniska system för personal ur olika verksamheter i kommunen, De fick möjlighet att testa att knappa på larmpaneler och passerkortsläsare och ge sin syn på användarvänligheten.

Avtalet innebär att Securitas nu får förtroende att projektera och installera nya inbrottslarmsanläggningar åt Härnösands kommun, i det takt man bedömer att det är rimligt att byta ut dem. Först ut är att uppdatera befintlig anläggning i en vacker byggnad med anor från 1700-talet.

Avtalet trädde i kraft 2020-05-11 och omfattar tekniska säkerhetslösningar, larmutryckning och larmcentralstjänster.