Skip to main content

Grundlösa mediauppgifter rubbar inte min tro på öppenhet

Det är med stor besvikelse och inte utan viss sorg jag konstaterar att en rad medier på eget bevåg valt att koppla ihop gårdagens besked om att jag under året kommer att lämna min vd-position, med vapenstölderna på regeringskansliet.

Det är med stor besvikelse och inte utan viss sorg jag konstaterar att en rad medier på eget bevåg valt att koppla ihop gårdagens besked om att jag under året kommer att lämna min vd-position, med vapenstölderna på regeringskansliet.

Jag har levt med Securitas i över 36 år, på en rad olika vd- och chefspositioner. Den senaste som bekant som vd för verksamheten i Sverige. Det är ett ansvar jag haft i 10 år nu, och även om jag nu meddelat att jag under året kommer att lämna över det, så är det inget jag avhänt mig över dagen. Och för mig är det en självklarhet att avsluta mitt arbete med oförminskad kraft, och oförminskad tro på att transparens och öppenhet är nödvändigt för att upprätthålla goda relationer med medarbetare, kunder och leverantörer; och massmedia.

Min strävan har alltid varit Securitas ska vara ett öppet och transparent företag, så långt det är möjligt med hänsyn till våra uppdrag. Det var med den grundinställningen jag valde att så fort mitt beslut var fattat öppet informera om det. Beslutet var mitt och grundar sig på en rad faktorer, händelserna på regeringskansliet är inte en av dem.

Trots information från oss om att så inte är fallet har en rad media valt att genom rubriker eller ingresser insinuera eller rakt ut påstå att jag slutar som vd på grund av händelserna förra året. Det gör mig besviken och sorgsen att jakten på slagkraftiga rubriker väger tyngre än att ärligt och korrekt förmedla en händelse. Jag ska inte sticka under stol med att det gör mig irriterad att min ansats att vara tydlig och öppen med mitt beslut i flera fall resulterade i att jag framställdes som bortjagad från ett jobb jag levt för i över ett decennium.

Tyvärr är det inte första gången jag tvingas bevittna hur media tappar bort sanningen genom gissningar och felaktiga slutsatser i jakten på en tilltalande berättelse. Verkligheten är sällan svart eller vit och vet man inte hur gråskiftningarna ser ut bör man avstå från att spekulera. Rapporteringen kring regeringskansliet är ett exempel på detta. Men varken då eller nu kan jag rätta felaktigheterna utan att bryta mot lag och avtal.

Men den här gången kände jag mig tvungen att påtala felaktigheterna i rapporteringen och den som fortsatt hyser några funderingar kring bevekelsegrunderna för mitt beslut är välkommen att kontakta mig. När jag kan svara gör jag det mer än gärna.

Jag kommer att fortsätta att viga mitt liv åt arbetet för ett tryggare Sverige, fortsatt i rollen som vd men också genom alla andra uppdrag jag har. Det är ett privilegium att kunna påverka politik och debatt om säkerhet och trygghet i landet, och det avser jag att göra det mesta av. Varje strå jag kan dra till stacken för tryggare invånare, säkrare medarbetare och minskad sociala oro kommer jag att kämpa för.

Och jag välkomnar all mediabevakning av min fortsatta gärning, så länge den är rättvis och sann.