Skip to main content

Framtidens utmaningar har medarbetarna i fokus

I dessa dagar av intensiv mediabevakning av vad som visat sig i fall efter annat, vara svåra men korrekta ingripanden av ordningsvakter så hamnar andra angelägna frågor ofta i skymundan. När höga, men i ärlighetens namn rätt få, röster ropar efter färre vakter på gatorna, är verklighetens behov ett annat.

I dessa dagar av intensiv mediabevakning av vad som visat sig i fall efter annat, vara svåra men korrekta ingripanden av ordningsvakter så hamnar andra angelägna frågor ofta i skymundan. När höga, men i ärlighetens namn rätt få, röster ropar efter färre vakter på gatorna, är verklighetens behov ett annat.

Vi behöver bli många fler, inte bara på Securitas, utan på alla företag som arbetar med bevakning. Men då måste vi arbeta ännu hårdare på att se till att de vi anställer trivs och ser möjligheter till utveckling, oavsett vilket kön de har eller var de kommer ifrån. Jämställdhet och tolerans är min högsta prioritet.

Securitas i Sverige lovar därför att öka vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Det innebär att vi aktivt ska arbeta med att bryta strukturer som hindrar oss i vårt förändringsarbete genom att främja mångfalden inom ledande positioner. Jag är fast besluten att möta dessa utmaningar och fortsätta leda branschens utveckling.

Ledningen har tagit fram en strategisk plan som sträcker sig bortom 2020. Något som i sin tur ska säkerställa att vi accelererar påbörjade förändringsprocesser för att stå väl positionerande inför framtiden. Planen är bland annat resultatet av en ärlig självrannsakan och en inventering av våra styrkor och svagheter för att möta framtiden.

Det är min fasta övertygelse att vi, för att fortsatt kunna komma framåt i vårt utvecklingsarbete, behöver en större mångfald på alla nivåer inom företaget. För att åstadkomma det initieras nu ytterligare åtgärder för att undanröja både strukturella och kulturella hinder för bland annat kvinnor att nå ledande positioner. Ett av våra verktyg för att mäta det här arbetet är en konkret målsättning om fortsatt fokus att minst 30 % av de ledande positionerna i företaget ska innehas av kvinnor.

Securitas ska vara ett företag som speglar det samhälle vi verkar i och som ger alla människor förutsättningar och utrymme att växa. Vi kommer att intensifiera vårt arbete med att säkerställa oss som en modern arbetsgivare som främjar mångfald och som aktivt motarbetar fördomar och intolerans. Det är avgörande för oss om vi ska fortsätta att utvecklas som företag, men även i framtiden kunna locka talanger och ledare från alla delar av samhället i en ännu större omfattning, på alla nivåer.

Securitas tar nu viktiga steg framåt och det är min förhoppning är att mina kollegor, både inom och utanför Securitas, ser såväl vikten som nyttan av det här arbetet så att vi tillsammans kan bidra till större mångfald och ökad jämställdhet i AB Sverige.

Trevlig helg!

Joachim Källsholm