Skip to main content

Rekryteringsprocess

På Securitas Sverige ser vi världen med lite andra ögon, för vårt uppdrag är skapa frihet – genom säkerhet. Här kan du läsa mer om hur rekryteringsprocessen går till från att du söker en tjänst till att du är en i teamet.

Det uppdrag vi förvaltar gör vi med stolthet, men det ställer också krav på oss som jobbar här. Vägen till en anställning sker därför i flera olika steg, allt för att säkerställa att du är rätt person för jobbet och att vi är rätt arbetsplats för dig. Här kan du läsa mer om hur rekryteringsprocessen går till.

 1. Alla våra lediga jobb kan du hitta här. Hittar du en tjänst du är intresserad av ansöker du till tjänsten direkt via annonsen.

 2. Din ansökan hanteras och utvärderas utifrån den kravprofil som kommer med tjänsten.

 3. Har du rätt bakgrund och erfarenhet blir du ombedd att genomföra personlighets- och färdighetstester för den utannonserade tjänsten.

 4. När rekryteringsansvarig utvärderat ditt testresultat, kallas du på intervju om du uppfyller den kravprofil som efterfrågas för tjänsten. Du kan komma att kallas till fler än en intervju under rekryteringsprocessen.

 5. Efter intervjudelen av rekryteringsprocessen blir du ombedd att inkomma med minst två referenser som den rekryteringsansvariga kontaktar.

 6. Bedöms du som lämplig kandidat för tjänsten påbörjar vi nu en bakgrundskontroll av dig så du blir godkänd att jobba i ett auktoriserat säkerhetsbolag. Denna bakgrundskontroll innefattar:
  - Inhämtande av en ekonomisk upplysning kring betalningsanmärkningar, där en kopia av detta också skickas hem till dig.
  - Godkännandeprövning hos Länsstyrelsen

 7. Om tjänsten du sökt innefattar nattarbete, erbjuds du dessutom att göra en medicinsk kontroll. Det kan även finnas andra tjänster som kräver att hälsoundersökningar har genomförts innan anställning. Detta är dock något som framgår redan i annonsen om den utannonserade tjänsten kräver en hälsoundersökning.

 8. Har du sökt en tjänst som väktare, flygplatskontrollant eller liknande får du nu gå den utbildning som krävs för rollen (om du inte redan har relevant utbildning).

 9. Anställningsprocessen är färdig! Din första tid består nu av en introduktion för din nya roll och ansvar. Vad introduktionsdagarna innehåller beror till viss del på vilket jobb du fått, men flera delar av introduktionen är den samma för alla nyanställda medarbetare.

Nu är det dags att börja arbeta. Varmt välkommen till Securitas Sverige!