Skip to main content

Rekryteringsprocess

Krav för anställning

Genom att arbeta på Securitas Sverige är du med och skapar en trygg och säker omgivning för hem, arbetsplatser och samhälle. Det gör att vi ställer höga krav på dig som anställd hos oss.

För att få anställning hos oss krävs det att du uppfyller vissa krav. Din väg till en anställning hos Securitas sker därför i flera olika steg, allt för att säkerställa att du är rätt person för jobbet. Här kan du läsa mer om hur rekryteringsprocessen går till.

 1. Du söker en ledig tjänst hos oss genom att klicka här.  Om den tjänst du är intresserad av inte är ledig just nu, kan du ladda upp ditt cv i vår CV-databas och finnas sökbar för oss när vi söker nya medarbetare framöver. Klicka här för att registrera ditt cv.
 2. Din ansökan utvärderas utifrån den kravprofil som kommer med tjänsten.
 3. Har du rätt bakgrund och erfarenhet får du göra ett rekryteringstest, antingen fysiskt på plats eller via en länk vi skickar till dig via e-post. 
 4. När rekryteringsansvarig utvärderat alla tester, kallas du på intervju om du uppfyller den kravprofil som efterfrågas för tjänsten.
 5. Efter intervjun kontaktar rekryteringsansvarig minst två av de referenser du uppgett.
 6. Vi inhämtar också en ekonomisk upplysning kring betalningsanmärkningar, där en kopia av detta också skickas hem till dig.
 7. Om tjänsten du sökt innefattar nattarbete, erbjuds du att göra en medicinsk kontroll. Det kan även finnas andra tjänster som kräver att hälsoundersökningar har genomförts innan anställning.
 8. För att få anställas i auktoriserat bevakningsföretag måste du först bli godkänd av Länsstyrelsen. 
 9. Du som har sökt en tjänst som väktare, flygplatskontrollant eller liknande erhåller nu den utbildning som krävs för rollen (om du inte redan har relevant utbildning).
 10. När samtliga steg ovan är genomförda och godkända kan beslut om anställning fattas och ett anställningsavtal utfärdas.
 11. Den första tiden är sedan introduktion för din nya roll och ansvar. Vad introduktionsdagarna innehåller beror till viss del på vilket jobb du fått, men flera delar av introduktionen är den samma för alla nyanställda medarbetare.

Nu är det dags att börja arbeta. Välkommen till Securitas Sverige!