Skip to main content

Brandskyddskontrollant

Egenkontroller utförs för att säkerställa att brandskyddet fungerar om något skulle inträffa. Vi utbildar dig i rollen som brandskyddskontrollant så att du kan känna dig trygg med uppgiften.

Brandskydd består av flera olika förebyggande skyddsåtgärder som ska hindra eller begränsa konsekvenserna av en brand. En avgörande faktor är att skyddsåtgärderna fungerar om de skulle behövas. För att brandskyddet ska fungera måste egenkontroll och underhåll genomföras. Egenkontrollen är därför en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Brandskyddskontrollanten är utsedd av den brandskyddsansvariga att bland annat genomföra egenkontrollen av brandskyddet.

Vem riktar sig kursen till?
Personer utsedda av brandskyddsansvarig att bland annat genomföra egenkontroller av brandskyddet.

Kursmål: 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Förstå och redogöra för innebörden och vikten av systematiskt brandskyddsarbete.
  • Förstå och förklara syftet med egenkontroll av brandskyddet
  • Förstå och förklara syfte och funktion för olika brandskyddsåtgärder och hur dessa ska kontrolleras.
  • Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
  • Utföra egenkontroll av brandskyddet med stöd av rapporteringssystem, checklista och kontrollinstruktioner.

Kursfakta:
Kursen är en halvdagskurs om ca 3 timmar och kan ges på olika orter, hos oss eller hos er som kund samt digitalt beroende på vad som passar dig bäst. Hör av dig till oss för aktuella datum och upplägg så tar vi det därifrån.

Utbildningstillfällen

Här kan du se aktuella utbildningstillfällen och boka en av våra populära utbildningar inom brandsäkerhet.

Klicka här

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här