Skip to main content

Parkeringsböter

Information om parkeringsböter utfärdad av Securitas

Kärt barn har många namn och en gulflagg, p-bot, böter, felparkeringsavgift eller kontrollavgift är inte alltid kul att få. Här kan du läsa mer om hur du betalar eller överklagar en kontrollavgift.

Kontrollavgifter är en avgift som kan utfärdas om du har parkerat ett fordon fel. Securitas utför parkeringsövervakning i hela landet och utfärdar kontrollavgifter på både kommunal och privat tomtmark som till exempel hos bostadsrättsföreningar eller vid köpcentrum.

Om du har invändningar mot en utfärdad kontrollavgift eller har en fråga rörande parkeringsärenden kontaktar du Hojab Parkeringsservice som sköter administrationen av de kontrollavgifter Securitas utfärdar.

Kontaktuppgifter

Vid överklagan eller vid invändningar mot kontrollavgiften kan du ringa eller skicka ett brev till Hojab Parkeringsservice. Det är dem som hanterar alla kontrollavgifter som Securitas utfärdat.

Adressen är: 

Hojab Parkeringsservice
169 81 Solna

Mailadress: parkering@sveaekonomi.se

Telefon: 08-735 29 99 (telefontid måndag till fredag 08-17)

Om du vill läsa mer om lagstiftningen som reglerar kontrollavgifter eller om skyltning och dess innebörd så hittar du information om detta på Hojabs hemsida på http://www.hojab.se/

 

Parkeringsservice

Hur jobbar vi med parkeringsservice? Klicka här för att läsa mer.

Läs mer