Skip to main content

MySecuritas Risk Prediction

Automatiska riskprognoser

Risk Prediction är ett riskprognosverktyg som med hjälp av AI (artificiell intelligens) ger med 80% säkerhet, träffsäkra och dynamiska prognoser för risker i ditt område. I appen får du snabbt och enkelt en tydlig överblick över risknivån för alla dina objekt. Både hur den ser ut just

Grunden i Securitas riskprognosverktyg är data från Securitas gedigna erfarenhet och verksamhet, något som vi systematiskt kan sammanställa för att förutspå vad som kan hända och när. Detta ger dig en möjlighet att vidta åtgärder när risken är som allra högst att drabbas av något. Securitas Sverige har idag närmare 10 000 medarbetare som dygnet runt besöker mer än 40 000 kunder och där deras rapporterade händelser och incidenter blir en gedigen grund för att sammanställa denna typ av riskprognoser. Genom att analysera data från vår egen verksamhet tillsammans med öppna datakällor erbjuder Risk Prediciton platsspecifika riskbedömningar och förutsäger incidenter med över 80 % träffsäkerhet.

Risk Prediction finns i två versioner för olika behov av riskanalyser; Corporate och Essential.

Verktygen i Securitas Risk Prediction ger dig:

  • Överblick över din säkerhetssituation: vilka risker är aktuella för din verksamhet och hur stora är de?
  • Jämförelse mellan ert säkerhetsläge och andra i samma bransch.
  • Riskprognoser för er verksamhet för dygn, vecka och år.
  • Högriskdatum under året.
  • Förslag på åtgärder vid hög risk.
  • Rapporter från Securitas direkt i mobilen.
  • Identifikation av återkommande problem i fastigheter.
  • Inblick i händelser i ert närområde som påverkar er egen risk (erbjuds i Corporate).
  • Överblick över alla era objekt i en aggregerad vy för verksamheten (erbjuds i Corporate).
  • Detaljerad information om säkerhetshändelser från väktarrapporter (erbjuds i Corporate).

Informationen i Risk Prediction säkerställer därmed att era investeringar i säkerhet är adekvata och väl avvägda mot faktiska risker snarare än bedömningar ofta baserade på magkänsla. Det är en stor fördel vare sig det gäller att säkra en verksamhet på en ny plats eller att löpande justera skyddet för en befintlig. Genom att kunna förutse hur risknivåerna kommer att förändras för olika typer av incidenter kan rätt åtgärder vidtas i tid, och i rätt utsträckning. Självständigheten och träffsäkerheten i produkten ger dessutom ett objektivt och trovärdigt underlag i budgeteringen av säkerhetsarbetet. 

Vill du veta mer om MySecuritas? Kontakta oss idag!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här