Skip to main content

Automatiska brandlarm

Anläggningsskötare med rätt utbildning inom brand

Ett automatiskt brandlarm utgör en viktig funktion i en byggnad och verksamhetens brandskydd. Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt som möjligt och därmed vidta åtgärder för att minimera skador så snabbt som möjligt.

Våra jourmontörer är utbildade anläggningsskötare för automatiska brandlarm och kan rycka in om något skulle hända i din fastighet när du inte är tillgänglig. Vi försäkrar att brandlarmets kritiska funktioner är övervakade dygnet runt, helt i enlighet med de myndighetskrav som reglerar detta. Som anläggningsskötare kan vi utöver att åtgärda tekniska fel och brandlarm även vara er behjälpliga med att koppla ifrån brandlarm vid entreprenader och vid behov utföra månadsprov och kvartalsprov.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här