Skip to main content

Säkerhetskontrollant

Våra säkerhetskontrollanter arbetar för att förhindra alla tänkbara hot mot den civila luftfarten och skapa en säker, trygg och trevlig upplevelse för resenärer och besökare.

Säkerhetskontrollant även kallat flygplatskontrollant arbetar med säkerhets- och servicearbete inom flygplatsområdet och har ständig kontakt med människor som är på resande fot i en internationell miljö.

I denna dynamiska, internationella och flerspråkiga miljö är säkerhetskontrollant en del av en dedikerad grupp som tillhandahåller sina tjänster till flygplatser, flygbolag och många andra flygplatsrelaterande företag. 

Uppdraget består av att förhindra alla tänkbara hot mot den civila luftfarten och skapa en säker, trygg och trevlig upplevelse för resande och besökare.

För att bli säkerhetskontrollant behöver man genomgå en säkerhetsprövning då tjänsterna är säkerhetsklassade, därefter genomföra grundutbildning och praktik samt bli godkänd av Transportstyrelsen att få arbeta på flygplatser.

Arbetslagsansvarig

Det ska alltid finnas en person som har ansvar för säkerhetskontrollanter som utför säkerhetskontroll av kabinbagage och passagerare. Detta för att säkerställa en optimal sammansättning av teamet, kvalitet på arbetet, utbildning, stöd och utvärdering.

Personen ska praktiskt ha arbetat i en säkerhetskontroll eller har ett godkännande som säkerhetspersonal. Arbetslagsansvarig ska ha särskild utbildning för att direkt kunna övervakar personer som utför säkerhetsåtgärder.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.