Skip to main content

Rättigheter som registrerad

Som anställd, kund eller leverantör så har du som registrerad hos oss vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har följande rättigheter:

Rätten att korrigera dina personuppgifter
Om du som kund eller leverantör till hos oss är i behov av att korrigera dina personuppgifter vi har registrerat om dig så kontakta vår kundtjänst eller din kontaktperson. Då vi är lokalt förankrade och har många olika kontor har vi många olika kontaktvägar in. Enklaste sättet att se vem du ska kontakta är att titta på din faktura, där framgår aktuellt telefonnummer till aktuell kundtjänst. För vissa tjänster kan det föreligga ett behov av identifiering via din personliga kod.

Om du som anställd hos oss är i behov av att korrigera de personuppgifter vi har om dig så som namn och adress så behöver du ändra dina uppgifter hos folkbokföringen. Då sker en automatisk uppdatering i vårt personalsystem.  


Rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att radera delar av dina uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke till behandling.

Notera även att vi inte sparar uppgifter längre än nödvändigt och att det av det skälet kan förhålla sig så att dina uppgifter inte längre finns kvar.

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter
Du har som registrerad hos oss rätt att kostnadsfritt begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse. Securitas kan ändå få fortsätta behandla dina uppgifter om Securitas kan visa på att det finns berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen att inte behandla eller om Securitas behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet
Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter eller särskilda kategorier av uppgifter och tillhandahållit dessa på ett strukturerat sätt har du rätt till att begära att uppgifterna överförs till annan personuppgiftsansvarig och givet att det är tekniskt möjligt.

Hur gör du för att nyttja din rättighet?
Vill du nyttja din rättighet är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud.

Vid begäran kommer vi att behöva säkerställa din identitet.

Har du blivit filmad?
Vill du radera eller ta del av bildmaterial från en kameranläggning? Det är våra kunder som är personuppgiftsansvariga för den kamerabevakning som utförs. Vem som är ansvarig och vilka kontaktuppgifter som gäller ska framgå på skyltar i anslutning till bevakningen. Kontakta den som står som ansvarig för kamerabevakningen på skylten om du vill veta mera eller nyttja dina rättigheter som registerad.

Notera: Securitas har många skyltar uppsatta i anslutning till kamerabevakning som utförs men vi är inte perosnuppgiftsansvariga för kamerabevakningen utan utför den för våra kunders ändamål.

Har du synpunkter på hur Securitas hanterar dina personuppgifter?
Om du vill framföra klagomål på hur Securitas Sverige AB hanterar dina personuppgifter ska du i första hand skriva till vårt Dataskyddsombud. Beskriv dina synpunkter eller dina klagomål i ett mejl; uppge ditt namn och telefonnummer – eller din mejladress om du föredrar att vi kontaktar dig den vägen.

Du har också möjlighet att anmäla Securitas Sveriges personuppgiftshantering till Integritetsskyddsmyndigheten. På deras hemsida finns information om hur du kontaktar dem.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud
E-post till: dpo@securitas.se
Telefonnummer: 010-470 10 00

Securitas Sverige AB
Dataskyddsombud
Box 12516
102 29 Stockholm