Skip to main content

Policys

Här hittar du aktuella policys som rör vår verksamhet.

    • Securitas Värderingar och Etik 2020-05-07.Pdf.pdf
    • 22. Policy mot mutor och korruption.pdf
    • Policy gällande konkurrensrätt.pdf