Skip to main content

Kamerabevakning

Vi hjälper våra kunder att ta hand om det bildmaterial som genererats i samband med kamerabevakning. Vi levererar även kamerautrustning till våra kunder.

Du som är kund till Securitas

Enligt gällande lagstiftning så är det du som kund som är ansvarig för kamerabevakningen och att leva upp till gällande lagstiftning. Vi kan även tillhandahålla organisatorisk – och teknisk information kring hur vi hanterar eventuellt bildmaterial hos oss samt kring den kamerautrustning vi levererar för era ändamål. Det är främst kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen som reglerar hur kamerabevakning ska bedrivas.

Kamerabevakningslagen styr bland annat om tillstånd behövs eller inte. Dataskyddsförordningen i sin tur reglerar hur man bör hantera det ljud- och bildmaterial som samlats in kopplat till individers personliga integritet. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och eventuell tillståndsgivare.

Vill du veta mer om vad som gäller för din verksamhet? Läs mer om detta på Datainspektionens hemsida. Klicka här.

Skyltning om att kamerabevakning bedrivs
I dataskyddsförordningen finns också ett ökat krav på att den som ansvarar för kamerabevakning, informerar via skyltar de personer som rör sig på det område som kamerabevakas. Ni behöver bland annat sätta upp tydliga skyltar eller på likvärdigt sätt delge information om hur kamerabevakningen bedrivs.

På skylten måste det framgå vem som bedriver kamerabevakningen och kontaktuppgifter till den som är ansvarig. I dataskyddsförordningen och på datainspektionens hemsida kan du läsa mer om vilken information ni måste delge den som kan komma att kamerabevakas. Mer information om hur du beställer dina egendesignade skyltar hittar du i högerspalten.

Vad kan Securitas hjälpa dig med?
Vi kan förse dig med information om hur vi hanterar den tekniska- och organisatoriska säkerheten hos oss. Vi har även tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal där vi kan avtala om hur bildmaterialet ska hanteras hos oss. 

Behöver du hjälp? Hör av dig till din lokala kontaktperson hos Securitas. 

Har du inte upprättat ett pub-avtal med oss? Klicka här.

Du som har blivit filmad

Om du har blivit filmad hos någon av våra kunder så är det de som är ansvariga för den kamerabevakningen. Vem som är ansvarig ska framgå på till exempel skyltar i anslutning till bevakningen. 

Hantering av bildmaterial hos Securitas
Vi hanterar kundernas bildmaterial med organisatorisk- och teknisk säkerhet efter följande kriterier:

  • Våra larmcentraler är även certifierade enligt de riktlinjer som finns för certifierade larmcentraler enligt normen SSF 136:4.
  • All personal som är anställd av Securitas lyder under tystnadsplikt och arbetar under sekretess. Endast behörig personal har tillgång till material från kamerabevakning.
  • All personal som är anställd av Securitas säkerhetskontrollernas och godkännas av Länsstyrelsen innan anställning påbörjas.

Skyltar
Som kund kan du beställa egendesignade kamerabevakningsskyltar hos vår leverantör.

Klicka här för att komma till portalen för att beställa skyltar. 

Har du inte registrerat dig? 

För att kunna beställa skyltar via oss måste du först registrera dig.

Klicka här för att registrera dig.