vaktare i hamn

Säkerhetsutbildningar inom sjöfartsskydd

Sjöfartsskyddet styrs av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security code) som beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning och ombord på ett fartyg. För att samtliga parter ska kunna agera enligt säkerhetsplanen krävs utbildning och övning. Securitas erbjuder utbildningar inom sjöfartsskydd och ger dig de senaste uppdateringarna av lagar och förordningar som styr säkerhetsarbetet inom din verksamhet.

Här hittar du utbildningar såsom:

Sjöfartsskyddsdagarna 2016

Under två dagar i maj träffades ansvariga för sjöfart runt om i Sverige för att diskutera skydd och säkerhet. Föreläsningar om hotbilder och strålningsrisker samt förevisning av drönare och ROV (remotely operated underwater vehicle) som möjliga komplement inom sjöfartsskyddet fanns på schemat. Klicka på klippet nedan för en sammanfattning från dagarna i Sandhamn.

Anmäl dig till sjöfartsskyddsdagarna 2017

Nu har du möjlighet att anmäla dig till årets upplaga av sjöfartsskyddsdagarna. Klicka här för mer information och anmälan.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom sjöfartsskydd.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post johan.ohlsson@securitas.se

Helhetsåtagande för säkerheten

Förutom utbildningar och säkerhetsövningar erbjuder vi bland annat följande tjänser anpassade för sjöfartsskyddet:

  • Säkerhetsanalyser och säkerhetsplaner
  • Tekniska säkerhetssystem och väktartjänster
  • Kontroller och inspektioner
  • Sökhundar för spår av sprängämnen 

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster för sjöfartsskyddet.