vaktare i hamn

Personal med särskilt säkerhetsansvar i hamnanläggningar

All personal som arbetar i en hamnanläggning, är en del av säkerhetsarbetet och behöver därför kunna förlita sig på att alla vet vad som gäller för säkerhetsarbetet. För att säkerställa att du och dina kollegor är uppdaterade med senaste nytt, boka Securitas utbildning för personal med särskilt säkerhetsansvar i hamnanläggningar.

Securitas utbildar personer med särskilt säkerhetsansvar i hamnanläggningar enligt ISPS 18.2, exempelvis personal som jobbar med lastning/lossning och andra uppgifter i ett område som omfattas av ISPS. Enligt ISPS-koden ska dessa personer ha utbildning i och kännedom om sina rättigheter och skyldigheter samt kunskap om säkerhetsarbete i en hamnanläggning. De deltar ofta aktivt i hamnens säkerhetsarbete och kan bland annat avvisa behöriga personer.

Securitas utför uppdragsutbildningar på plats i hamnen där vi utbildar hamnpersonal att leva upp till dessa krav. Utbildningen är cirka sex (6) timmar.

För frågor om utbildningen och för att boka upp ett utbildningstillfälle tag kontakt med Johan Ohlsson, se kontaktuppgifter till höger.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom sjöfartsskydd.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post johan.ohlsson@securitas.se

ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security code, beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning eller ombord på ett fartyg.

Syftet med säkerhetsarbetet är att skydda den internationella sjöfarten mot olagliga handlingar.