Securitas security guard

Personal i kontakt med hamnanläggning

Många människor är ständigt i rörelse i ett hamnområde och det kan finnas aktörer som olovligen vill få tillträde. Har din personal koll på vad som gäller? Här kan du läsa mer och boka Securitas utbildning för personal med direkt eller indirekt kontakt med en hamnanläggning.

Securitas utbildar personer som, direkt eller indirekt har kontakt med en hamnanläggning och säkerhetskraven i en hamnanläggning, i gällande säkerhetsföreskrifter enligt ISPS 18.3. Det kan vara leverantörer, entreprenörer, kontorspersonal, ledningsfunktioner och andra funktioner som måste ha kännedom om vad sjöfartskydd innebär och vilka regler som gäller.

Utbildningen utförs på plats i hamnen så att så många som möjligt kan närvara och utbildningen kan med fördel koordineras med utbildning för personal med särskilt säkerhetsansvar i hamnanläggningar. Informationstillfället/utbildningen är på cirka två och en halv (2,5) timme och tar upp allt som dessa funktioner behöver veta om ISPS i sitt arbete.

För frågor om utbildningen och för att boka upp ett utbildningstillfälle tag kontakt med Johan Ohlsson, se kontaktuppgifter till höger.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom sjöfartsskydd.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post johan.ohlsson@securitas.se

ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security code, beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning eller ombord på ett fartyg.