Sjöfartsskydd- och hamnskyddskontrollant

Två gånger per år kan du utbilda dig till sjöfarts- och hamnskyddskontrollant via polismyndigheten.

Information om grundutbildningen

  • Utbildningen omfattar 80 timmar och genomförs i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:21 (FAP 699-1).
  • Avgiften för utbildningen är 10 000 kronor. Den faktureras till och bekostas av den sökande.
  • Utbildningen genomförs dagtid under 10 dagar i polisens lokaler i autentisk hamnmiljö.
  • Studierna bygger på både teoretiska och praktiska färdighetsövningar.
  • Utbildningen avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov.

2018 års utbildningstillfällen är:

Polisregion Väst

Vecka 44-45, 2018 i Göteborgs hamn. Komplett ansökan ska vara Polismyndigheten tillhanda senast 2018-09-15.

Anmäl dig till kursen här!

Polisregion Stockholm

Vecka 10-11, 2018 i Västberga. Komplett ansökan ska vara Polismyndigheten tillhanda senast 2018-01-15

Anmälan och kurstillfälle har redan passerat.