vaktare i hamn

Hamnsäkerhetschef

Har du nyligen tillträtt som sjöfartsskyddsansvarig eller behöver du uppdatera dina kunskaper? Boka in dig på vår grundutbildning för sjöfartsskyddsansvariga i hamnanläggningar.

Vår uppskattade och renodlade Port Facility Security Officer (PFSO) utbildning vänder sig direkt till dig som är hamnanläggningens sjöfartsskyddsansvarige (PFSO) samt till hamnanläggningspersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter enligt ISPS B/18.1 och B/18.2 enligt IMO:s modellkurs 3.21. Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna ansvara för säkerheten inom hamnanläggningen enligt ISPS-koden och upprätta säkerhetsplan.

För frågor om utbildningen och för att boka upp ett utbildningstillfälle tag kontakt med Johan Ohlsson, se kontaktuppgifter till höger.

Nästa kursdatum och anmälan

Nästa PFSO-kurs anordnas på Securitas i Göteborg, Buggreveplatsen 2, den 26-27 november 2019. Mer information finner du i pdf-dokumentet här nedan. För anmälan, klicka på länken nedan. Sista anmälningsdag är den 25 oktober 2019.

Klicka här för att anmäla dig!

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom sjöfartsskydd.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post johan.ohlsson@securitas.se

ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security code, beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning eller ombord på ett fartyg.

Syftet med säkerhetsarbetet är att skydda den internationella sjöfarten mot olagliga handlingar.