vaktare i hamn

Hamnsäkerhetschef

Har du nyligen tillträtt som sjöfartsskyddsansvarig eller behöver du uppdatera dina kunskaper? Boka in dig på vår grundutbildning för sjöfartsskyddsansvariga i hamnanläggningar.

Vår uppskattade och renodlade Port Facility Security Officer (PFSO) utbildning vänder sig direkt till dig som är hamnanläggningens sjöfartsskyddsansvarige (PFSO) samt till hamnanläggningspersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter enligt ISPS B/18.1 och B/18.2 enligt IMO:s modellkurs 3.21. Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna ansvara för säkerheten inom hamnanläggningen enligt ISPS-koden och upprätta säkerhetsplan.

För frågor om utbildningen och för att boka upp ett utbildningstillfälle tag kontakt med Johan Ohlsson, se kontaktuppgifter till höger.

Nästa kursdatum och anmälan

Nästa PFSO-kurs anordnas på Securitas i Stockholm, Lindhagensplan 70, den 5-6 maj 2020. Mer information och hur du anmäler kommer att uppdateras här inom kort. 

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom sjöfartsskydd.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post johan.ohlsson@securitas.se

ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security code, beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning eller ombord på ett fartyg.

Syftet med säkerhetsarbetet är att skydda den internationella sjöfarten mot olagliga handlingar.