vaktare i hamn

Säkerhetsutbildningar inom hamn- och sjöfartsskydd

Sjöfartsskyddet styrs av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security code) som beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning och ombord på ett fartyg. För att samtliga parter ska kunna agera enligt säkerhetsplanen krävs utbildning och övning. Securitas erbjuder utbildningar inom sjöfartsskydd och ger dig de senaste uppdateringarna av lagar och förordningar som styr säkerhetsarbetet inom din verksamhet.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom sjöfartsskydd.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post johan.ohlsson@securitas.se

Helhetsåtagande för säkerheten

Förutom utbildningar och säkerhetsövningar erbjuder vi bland annat följande tjänser anpassade för sjöfartsskyddet:

  • Säkerhetsanalyser och säkerhetsplaner
  • Tekniska säkerhetssystem och väktartjänster
  • Kontroller och inspektioner
  • Sökhundar för spår av sprängämnen 

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster för sjöfartsskyddet.