vaktarutryckning med hjartstartare

Hjärtstartare D-HLR

Boka in dig på Securitas utbildning i hantering av hjärtstartare. Kursen har fokus på praktisk träning med hjärtstartare som komplement till hjärt- och lungräddning.

Den här utbildningen är till för dig som vill ha en djupare kunskap och träning i att utföra hjärt- och lungräddning, HLR samt att använda hjärtstartare, D-HLR. Utbildningen sker i enlighet med HLR-rådets riktlinjer och består i huvudsak av praktisk träning. Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Förkunskaper krävs: 

  • Inläst kursbok i D-HLR.
  • Genomfört webbutbildning på www.hlr.nu med godkänt resultat.

Kursmål för utbildning hjärtstartare, D-HLR

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • Utföra effektiv hjärt- och lungräddning på vuxen.
  • Utföra effektiv hjärt- och lungräddning med tvålivräddarteknik med hjärtstartare.

Kursfakta för utbildning hjärtstartare, D-HLR

Tidsåtgång: 4 timmar
Max antal deltagare: 6 personer

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom första hjälpen.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post brand@securitas.se.

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.

 

Läs mer om vår hjärtstartarutbildning