vaktare i butiksmiljo

Butikssäkerhet

Skapa en trygg arbetsplats för dig och dina medarbetare, boka in dig på Securitas utbildning i butikssäkerhet. Vi ger dig enkla rutiner för att förebygga stölder och svinn samt förbereder dig på att hantera krissituationer.

Säkerhetsutbildning anpassad för butik

Securitas butikssäkerhetsutbildning är en tre timmars grundläggande säkerhetsutbildning för personal som arbetar i butiksmiljö. Med utbildningen vill vi ge dig kunskap om hur du kan förebygga utsatta situationer, hur du ska agera om du befinner dig i en plötsligt utsatt situation samt hur du ska hantera efterarbetet. Vi förbereder dig bland annat på hur du bör agera vid ett avlastningssamtal i form av ett första samtal efter en krissituation som någon av dina kollegor upplevt.

Utbildningen innefattar följande block:

  • Rån, hot och våld
  • Stöld, svinn och bedrägeri
  • Kassarutiner
  • Brand

Under utbildningen beskriver vi vilka lagar och regler som gäller kring stöld/snatteri, bedrägerier och kassarutiner samt informerar om vilka påföljder olika situationer kan få. Vi ger även riktlinjer till vad du bör tänka på för att förebygga stölder/svinn, bedrägerier och brand.

Klicka här om du vill läsa mer om våra stöldförebyggande åtgärder eller klicka här om du vill läsa mer om centrumbevakning och citysäkerhet.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom butikssäkerhet.
Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller e-post handel@securitas.se